Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1797
Назва: Oхорона культурної спадщини
Автори: Присяжнюк, Олексій Миколайович
Присяжнюк, Алексей Николаевич
Prisajnyk, Оleкsiy Мykolayovych
Ключові слова: культурна спадщина
навчальний посібник
охорона пам’яток
Одеська область
1944-1991 рр.
історичне краєзнавство
культурное наследие
учебное пособие
охрана памятников
Одесская область
1944-1991 гг.
историческое краеведение
cultural heritage
study guide
monument protection
Odessa region
1944-1991
historical linguistics
Дата публікації: 2019
Видавництво: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Бібліографічний опис: Присяжнюк О. М. Oхорона культурної спадщини : навч. посібник. Ч. 1. / О. М. Присяжнюк; Державний заклад «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». — Oдеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. — 226 с.
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник зумовлений необхідністю заповнення наукової та педагогічної прогалини — вивчення історії розвитку системи охорони пам’яток в Одеській області в 1944–1991 рр. Всебічне дослідження напрямів розвитку регіонального історичного знання дозволить відтворити історію розвитку пам’яткознавства не тільки щодо Одеської області, а й у масштабах України загалом, а також сприятиме розробці загальнодержавних і регіональних програм із дослідження рідного краю і формуванню національної свідомості й історичної пам’яті. Предметом навчального посібника є історія діяльності наукових установ, державних органів та громадських організацій з охорони культурної спадщини у період 1944–1991 рр. Мета навчального посібника - наукова реконструкція розвитку пам’яткознавства в Одеській області протягом 1944-1991 рр. у контексті загальнодержавних пам’яткоохоронних процесів. Методологічною основою навчального посібника є сукупність загальнонаукових (герменевтичний метод, метод аналізу та синтезу, системний метод) та спеціальних методів (формально‑юридичний метод, метод порівняльного правознавства, метод державного і правового регулювання). Завданнями навчального посібника «Охорона культурної спадщини» є розкриття основних етапів історії розвитку пам’яткознавства в Одеській області протягом 1944-1991 рр.; висвітлення основних джерел з історії пам’яткознавства в Одеській області та в Україні; аналіз внеску істориків і краєзнавців у пам’яткоохоронну справу. Учебное пособие обусловлено необходимостью заполнения научной и педагогической проблемой - изучение истории развития системы охраны памятников в Одесской области в 1944-1991 гг. Всестороннее исследование направлений развития регионального исторического знания позволит воссоздать историю развития памятниковедения не только по Одесской области, но и в масштабах Украины в целом, а также будет способствовать разработке общегосударственных и региональных программ по исследованию родного края и формированию национального сознания и исторической памяти. Предметом учебного пособия является история деятельности научных учреждений, государственных органов и общественных организаций по охране культурного наследия в период 1944-1991 гг. Цель учебного пособия - научная реконструкция развития памятниковедения в Одесской области в течение 1944-1991 гг. в контексте общегосударственных процессов. Методологической основой учебного пособия является совокупность общенаучных (герменевтический метод, метод анализа и синтеза, системный метод) и специальных методов (формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения, метод государственного и правового регулирования). Задачами учебного пособия «Охрана культурного наследия» является раскрытие основных этапов истории развития памятниковедения в Одесской области в течение 1944-1991 гг., освещение основных источников по истории памятниковедения в Одесской области и в Украине; анализ вклада историков и краеведов в культурное наследие.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1797
Розташовується у зібраннях:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Охорона культурної спадщини -- текст, 1.03.2019.pdf1.91 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.