Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1771
Title: Теорія інформації та кодування : методичні вказівки та контрольні завдання до практичних занять студентів, вивчаючих дисципліни комп’ютерно - інформаційного циклу
Authors: Ширшков, Олександр Костянтинович
Ширшков, Александр Константинович
Shyrshkov, Oleksandr Kostiantynovych
Крапівна, Ольга Вікторівна
Крапивная, Ольга Викторовна
Krapivna, Olha Viktorivna
Keywords: теорія інформації
кодування
контрольні завдання
програмне забезпечення
теория информации
кодировка
контрольные задания
программное обеспечение
theory of information
coding
control tasks
software
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Ширшков, О. К. Теорія інформації та кодування : методичні вказівки та контрольні завдання до практичних занять студентів, вивчаючих дисципліни комп’ютерно - інформаційного циклу / О. К. Ширшков, О. В. Крапівна. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 44 c.
Abstract: Мета дисципліни ознайомити студентів з основними принципами теорії інформації і кодування, та засобами ефективної передачі даних. Задачами дисципліни є придбання студентами практичних навичок використання основних положень теорії інформації і кодування в процесі використання математичного, та програмного забезпечення, що повинно забезпечити уміння студентів: установлювати кількісну і якісну оцінку інформації; обчислювати інформаційні втрати, швидкість передачі інформації та пропускну здатність каналу зв’язку; використовувати засоби оптимального кодування для компресії даних; будувати системи захисту даних від несанкціонованого доступу; будувати коригуючи, завадостійкі коди. Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными принципами теории информации и кодирования, средствами эффективной передачи данных. Задачами дисциплины являются приобретение студентами практических навыков использования основных положений теории информации и кодирование в процессе использования математического и программного обеспечения, что должно обеспечить умение студентов : устанавливать количественную и качественную оценку информации; вычислять информационные потери, скорость передачи информации и пропускной способности канала связи; использовать средства оптимального кодирования для компрессии данных; строить системы защиты данных от несанкционированного доступа; строить, корректируя помехоустойчивые коды.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1771
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТИиК 2010.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.