Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17581
Title: Концепція наукових революцій Томаса Куна
Authors: Врайт, Галина Яківна
Vrait, Halyna Yakivna
Чумак, Єгор Олександрович
Keywords: теорія Т. Куна
допарадигмальний період
наукове знання
наукова революція
концепція наукових революцій Т. Куна
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Врайт Г. Я. Концепція наукових революцій Томаса Куна / Г. Я. Врайт, Є. О. Чумак // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали V Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 25-26 травня 2023 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. В. Пальчинська (рец.)]. - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. – С. 131-134.
Abstract: Прогрес науки і техніки у XX столітті висунув перед методологією та історією науки актуальну проблему аналізу природи та структури тих корінних, якісних змін наукового знання, які прийнято вважати революційними. До вирішення проблеми закономірності наукового розвитку зверталось багато мислителів та письменників різних епох та різних філософських й літерантурних спрямувань. Одним з них був Томас Кун, який запропонував оригінальну концепцію наукового прогресу. На сьогоднішній день книга Т. Куна "Структура наукових революцій" має неоднозначний статус з приводу її нонконформізму та опозиції по відношенню до позитивістського підходу розуміння науки. Однак не зважаючи на це, вона як і раніше залишається одним з найбільш відомих та цікавих творів, який має велику вагу в анналах філософії науки. Кун був одним з найбільш неоднозначних мислителів, що допомагає пояснити, чому його досі інтерпретують різними і навіть суперечливими способами. Його погляд на науку став постійною частиною репертуару істориків, філософів і людей, що займаються науковими дослідженнями в цілому. Значний інтерес до творчості Томаса Куна також обумовлений поширенням в наш час такого літературного жанру як популяризація науки.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17581
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chumak Volodymyr Mykhailovych.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.