Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17241
Title: Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи в закладах спеціальної дошкільної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 012 Дошкільна освіта: метод. рекомендації
Authors: Ковиліна, Вероніка Геннадіївна
Ковылина, Вероника Геннадиевна
Kovylina, Veronika Gennadievna
Keywords: методика виховної роботи
методичні рекомендації
дошкільна освіта
проведення практичних занять
навчально-дослідні завдання
оформлення есе
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ковиліна В. Г. Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи в закладах спеціальної дошкільної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 012 Дошкільна освіта: метод. рекомендації / В. Г. Ковиліна. - Одеса, Університет Ушинського, 2023. - 32 с.
Abstract: Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи в закладах спеціальної дошкільної освіти» містять: передмову, загальну інформацію про навчальну дисципліну, теми лекційного курсу, плани семінарських занять, завдання та запитання до виконання самостійної роботи, перелік індивідуальних науково-дослідних завдань, глосарій.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17241
Appears in Collections:Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovylina.pdf987.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.