Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1722
Title: Теоретичне обґрунтування проблем підвищення функціональної витривалості серед спортсменів, які проходять навчання за спец. "Бокс класичний"
Authors: Пісарук, Віктор Вітальйович
Писарук, Виктор Витальевич
Pisaruk, Viktor Vitaliyovych
Keywords: витривалість спортсменів
бокс класичний
підготовка боксерів
рухові здібності
фізичне виховання і спорт
выносливость спортсменов
бокс классический
подготовка боксеров
двигательные способности
физическое воспитание и спорт
endurance athletes
boxing classic
boxing training
motor skills
physical education and sports
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Пісарук, В. В. Теоретичне обґрунтування проблем підвищення функціональної витривалості серед спортсменів, які проходять навчання за спец. "Бокс класичний" / В. В. Пісарук; Н. Антонова; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т ФК та реабілітації; Каф. гімнастики. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 24 с.
Abstract: Мета даного дослідження: обґрунтувати методику розвитку спеціальної витривалості у боксерів. Об'єкт дослідження: тренувальний процес боксерів-хлопців. Предмет дослідження: динаміка зміни спеціальної витривалості у боксерів-хлопців. Рух високої спортивної майстерності у будь-якому вигляді спортивної діяльності і, зокрема, в боксі пов'язана з рівнем розвитку рухових здібностей (сили, швидкості, витривалості) і ефективністю їх взаємодії. Високий рівень працездатності, спортивного майстерства боксера досягається на базі розвитку спеціальної витривалості. Характерною межею сучасного підходу до розвитку витривалості є прагнення до вдосконалення анаеробних механізмів енергозабезпечення. Цель данного исследования: обосновать методику развития специальной выносливости у боксеров. Объект исследования: тренировочный процесс боксеров-юношей. Предмет исследования: динамика изменения специальной выносливости у боксеров-юношей. Движение высокого спортивного мастерства в любом виде спортивной деятельности и, в частности, в боксе связана с уровнем развития двигательных способностей (силы, быстроты, выносливости) и эффективностью их взаимодействия. Высокий уровень работоспособности, спортивного мастерства боксера достигается на базе развития специальной выносливости. Характерной чертой современного подхода к развитию выносливости является стремление к совершенствованию анаэробных механизмов энергообеспечения.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1722
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теоретичне обгрунтування.pdf551.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.