Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17034
Title: Проблема виконавської впевненості у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів музики та хореографії Реброва О. Є.
Authors: Реброва, Олена Євгенівна
Реброва, Елена Евгеньевна
Rebrova, Olena Yevgenivna
Keywords: освітній простір
вчитель музики
художньо-творча діяльність вчителя музики
виконавський процес
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Реброва О. Є. Проблема виконавської впевненості у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів музики та хореографії / О. Є. Реброва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 323-325.
Abstract: У діяльності музикантів та хореографів питання впевненості найгостріше виникає у виконавському процесі. Практика свідчить про певну розбіжність між музикантами та хореографами. Музиканти частіше є невпевненими у виконавстві, зокрема, в процесі гри на музичному інструментів. Це є наслідком або слабкого рівня виконавської майстерності взагалі, або неякісною підготовкою щодо виконання конкретного твору. Натомість, вони можуть бути більш впевненими в педагогічному естетико-виховному процесі, навіть, якщо потребується щось виконувати, особливо, співати. Стосовно хореографів, навпаки, їх виконання завжди є впевненим, оскільки вони нерідко самі є авторами композиції танцю. Натомість невпевненість виникає під час вирішення методичних завдань, якщо група учнів є різноманітною за рівнем підготовленості
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17034
Appears in Collections:Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rebrova.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open
Rebrova.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.