Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17012
Title: Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до розвитку музичного сприйняття школярів
Authors: Gorozhankina, Oksana Yuriivna
Горожанкина, Оксана Юрьевна
Горожанкіна, Оксана Юріївна
Keywords: майбутній учитель музики
музичне сприйняття
сприйняття музики
навчально-виховний процес
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Горожанкіна О. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до розвитку музичного сприйняття школярів / О. Ю. Горожанкіна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 301-302.
Abstract: Сутність музичного сприйняття як складного багаторівневого процесу можна визначити так: створення установки на сприйняття – слухання як фізичний та фізіологічний процес – розуміння і переживання музики – інтерпретація і оцінка музики – післядія музики. Підготовка майбутніх учителів музики до формування музичного сприйняття в сучасних школярів є узагальнюючим показником його теоретичної й практичної підготовленості до виконання професійної діяльності, пов’язаної з вихованням і навчанням іншої людини і розглядається нами як організація навчально-виховного процесу на факультеті, що спрямований на оволодіння студентами необхідними знаннями і уміннями та передбачає позитивне ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності. Структурними компонентами підготовки майбутніх учителів музики до розвитку музичного сприйняття школярів було визначено мотиваційно-цільовий, когнітивно-інформаційний та емоційно-рефлексивний компоненти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17012
Appears in Collections:Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorozhankina.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.