Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1700
Title: Методика розвитку силових якостей гімнастів на основі впровадження статичних методик тренувань : метод. рекомендації
Authors: Пісарук, Віктор Вітальйович
Писарук, Виктор Витальевич
Pisaruk, Viktor Vitaliyovych
Keywords: гімнастика
силові якості
методичні рекомендації
методика тренування
фізичне виховання
гимнастика
силовые качества
методические рекомендации
методика тренировки
физическое воспитание
gymnastics
strength qualities
methodical recommendations
training method
physical education
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Пісарук, В. В. Методика розвитку силових якостей гімнастів на основі впровадження статичних методик тренувань : метод. рекомендації / В. В. Пісарук, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т ФК та реабілітації; Каф. гімнастики. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 26 c.
Abstract: У даній роботі проведено методичне дослідження впливу статичних навантажень на організм підлітків, в процесі проведення атлетичного циклу підготовки. Мету дослідження складало експериментальне визначення місця та ролі силових та швидкісно-силових вправ в процесі фізичного виховання молодших школярів. Дослідницькі задачі полягають в тому, щоб: виявити місце та роль індивідуальних фізичних кондицій дитини при проведенні фізичних вправ; рівень розвитку моральних та вольових якостей дітей старшого дошкільного віку на етапі модельного констатуючого експерименту; більш ефективні педагогічні умови у процесі розвитку активності дітей під час проведення тренувань на розвиток сили; рівень розвитку моральних якостей при проведенні командних ігор з елементами змагання на етапі контрольного експерименту. В данной работе проведено методическое исследование влияния статических нагрузок на организм подростков в процессе проведения атлетического цикла подготовки. Цель исследования составляет экспериментальное определение места и роли силовых и скоростно-силовых упражнений в процессе физического воспитания младших школьников. Исследовательские задачи заключаются в выявлении места и роли индивидуальных физических кондиций ребенка при проведении физических упражнений; уровня развития моральных и волевых качеств детей старшего дошкольного возраста на этапе модельного констатирующего эксперимента; более эффективные педагогические условия в процессе развития активности детей во время проведения тренировок на развитие силы; уровня развития нравственных качеств при проведении командных игр с элементами соревнования на этапе контрольного эксперимента;
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1700
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. розв. силових.pdf481.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.