Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1633
Title: Методичні вказівки до практичних занять з вікової психології
Authors: Казанжи, Марія Йосипівна
Казанжи, Мария Йосиповна
Kazanzhy, Maria Yosypivna
Keywords: вікова психологія
методичні вказівки
практичні заняття
возрастная психология
методические указания
практические занятия
аge psychology
methodical instructions
practical classes
Issue Date: 2008
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Казанжи, М. Й. Методичні вказівки до практичних занять з вікової психології / М. Й. Казанжи; Південноукраїнський державний педагогічний ун-т імені К. Д. Ушинського; Ін-т психології, Каф. заг. та диференціальної психології. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2008. – 29 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на підвищення ефективності проведення практичних занять з вікової психології, поліпшення теоретичної та практичної підготовки майбутніх вчителів. Методичні вказівки стануть у нагоді студентам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей при підготовці до семінарських занять, вони також можуть знадобитись викладачам психології. Зміст кожного практичного заняття містить мету заняття, план, методичні вказівки по підготовці кожного з питань плану, тематику рефератів та рекомендовану літературу. Методические указания направлены на повышение эффективности проведения практических занятий по возрастной психологии, улучшения теоретической и практической подготовки будущих учителей. Методические указания пригодятся студентам высших учебных заведений педагогических специальностей при подготовке к семинарским занятиям, они также могут понадобиться преподавателям психологии. Содержание каждого практического занятия содержит цель занятия, план, методические указания по подготовке каждого по плану, тематику рефератов и рекомендованную литературу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1633
Appears in Collections:Кафедра загальної та диференціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки.pdf417.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.