Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16116
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність тренера-викладача» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівня 3 року навчання зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Тітова, Ганна Віталіївна
Titova, Hanna Vitaliivna
Keywords: педагогічна майстерність тренера-викладача
методичні рекомендації з педагогічної майстерності
плани практичних завдань
завдання для самостійної роботи
майбутній фахівець фізичної культури
підготовка майбутнього тренера-викладача
професійна діяльність викладача фізкультури
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Abstract: Структура методичних рекомендацій відповідає плану та програмі навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність тренера-викладача» для закладів вищої освіти педагогічного профілю. У методичних рекомендаціях відображено подано плани практичних занять з курсу, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, критерії оцінювання виконаних завдань. Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність тренера-викладача» складається з одного модуля . Зміни освітньої парадигми в Україні спрямовані на модернізацію вищої школи та підготовку майбутніх фахівців високої кваліфікації в галузі фізичного виховання, які можуть конкурувати на ринку праці. Основними умовами, які нині визначають напрями модернізації сучасної української освіти, є спрямування на розвиток творчого самостійного мислення студентів, їх професійних здібностей до майбутньої професійної діяльності, завдяки акцентуванню на творчу самостійну працю й підвищення активності у навчанні, використання активних методів у процесі навчання з метою ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців. Все це також стосується процесу підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16116
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titova Hanna Vitaliivna 2022.pdf877.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.