Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15857
Title: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта
Authors: Буздуган, Олена Анатоліївна
Буздуган, Елена Анатольевна
Buzdugan, Olena Anatoliivna
Keywords: методичні рекомендації
вправи для професійного спілкування
іноземна мова за професійним спілкуванням
англомовне професійне спілкування
мовна компетентність
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Буздуган О. А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта / О. А. Буздуган. - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2022. - 81 с.
Abstract: Методичні рекомендації покликані стати керівництвом для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у засвоєнні навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Структура методичних рекомендацій відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для закладів вищої освіти педагогічного профілю. Методичні рекомендації передбачають вивчення даної дисципліни поступово, з освоєнням конкретних тем професійної спрямованості і закріпленням матеріалу на практиці. Матеріал методичних рекомендацій побудовано в логічній послідовності та представляє собою добірку текстів і вправ для розвитку навичок писемного і усного професійного спілкування відповідно до стандартів сучасного англомовного професійного мовлення.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15857
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buzdugan Olena Anatoliivna 2022.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.