Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15739
Title: Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів другого магістерського рівня. Галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 016 «Спеціальна освіта (Логопедія)»
Authors: Форостян, Ольга Іванівна
Форостян, Ольга Ивановна
Forostjan, Olha Ivanivna
Соколова, Ганна Борисівна
Соколова, Анна Борисовна
Sokolova, Hanna Borysivna
Keywords: методичні рекомендації
кваліфікаційна (магістерська) робота
логопедія
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів другого магістерського рівня. Галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 016 «Спеціальна освіта (Логопедія)» ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» уклад. Форостян О.І., Соколова Г.Б. – Одеса, 2021. – 19 с.
Abstract: Кваліфікаційна (магістерська) робота – важливий різновид самостійної наукової роботи студентів, під час написання якої вони опановують методи та набувають умінь проводити наукові дослідження. Кваліфікаційною (магістерською) роботою студент завершує свою навчальну та наукову підготовку в університеті. Вона повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здобуті в університеті знання для виконання конкретних наукових та практичних завдань. Основною вимогою до студентів є самостійне і творче виконання завдань кваліфікаційної (магістерської) роботи. Атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня здійснюється на підставі оцінки рівня сформованості компетентностей випускників, передбачених освітньо-професійною програмою, та досягнення наступних результатів навчання.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15739
Appears in Collections:Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mag robota.pdf761.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.