Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1540
Назва: Профессиональные предпочтения и психологические особенности личности исследователя информационных ресурсов
Інші назви: Професійні переваги і психологічні особливості особистості дослідника інформаційних ресурсів
Professional preferences and psychological features of information resources researcher’s personality
Автори: Кривцова, Н. В.
Кривцова, Н. В.
Kryvtsova, N.
Ключові слова: личность исследователя
самоорганизация
профессионализация
самореализация
инновационный потенциал личности
особистість дослідника
самоорганізація
професіоналізація
самореалізація
інноваційний потенціал особистості
a personality of a researcher
self-organization
professional competence
self-realization
the innovative potential of a personality
Дата публікації: 2016
Видавництво: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Бібліографічний опис: Кривцова, Н. В. Профессиональные предпочтения в психологические особенности личности исследователя информационных ресурсов / Н. В. Кривцова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 7. – С. 26-39.
Короткий огляд (реферат): В статье представлены результаты теоретического и эмпирического изучения индивидуально- типологических особенностей личности исследователя информационных ресурсов. Полученные результаты позволили говорить о том, что выраженность исследовательского компонента в структуре личности профессионала становится значимым фактором продуктивной инновационной активности, способствует выбору конструктивных форм реализации инновационного потенциала и является условием личностнопрофессионального развития субъектов научно-исследовательской деятельности.У статті представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення індивідуально-типологічних особливостей особистості дослідника інформаційних ресурсів. Проведений аналіз сучасних досліджень дозволив виділити два основних напрямки: 1) крізь призму професії і вимог ГОСТу до підготовки науковців; 2) в контексті вивчення психологічних особливостей творчої індивідуальності. При цьому у переглянутих спробах типізації дослідника була визначена особлива роль у структурі особистості мотиваційних компонентів (цілей, цінностей та смислів). У емпіричному дослідженні взяло участь 187 студентів Одеського національного медичного університету, для яких дослідницька спрямованість особистості професіонала є важливою умовою успіху. Був проведений кореляційний аналіз взаємозв’язків між показниками формально-динамічного, соціальноімперативного та особистісного рівнів у структурі особистості професіоналу та якісний аналіз індивідуально- типологічних особливостей інноваційного потенціалу особистості та специфіки реалізації різних інноваційних можливостей у респондентів із різним ступенем диференціації професійних уподобань, різним типом ставлення до науково-дослідницької діяльності та значущості дослідницького компоненту в структурі особистості професіоналу взагалі. Як показав аналіз отриманих результатів, суб’єкти науково-дослідницької діяльності з недиференційованими професійними уподобаннями в інноваційних ситуаціях емоційно реагують на нову інформацію в залежності від домінуючої особистісної тенденції, не аналізуючи можливості і результати інноваційної активності. Суб’єкти, в структурі особистості професіоналу яких дослідницький компонент не є переважним, так само віддають перевагу позитивним або негативним переживанням «новизни», але їм характерно прагнення до осмислення нової інформації і можливостей реалізації інноваційного потенціалу особистості. Респонденти з дослідницьким типом особистості професіоналу не схильні до емоційних реакцій на нову ситуацію і/або інформацію: в інноваційних ситуаціях активно діють, оцінюючи результати. Отримані результати дозволили говорити про те, що дослідницький компонент в структурі особистості професіоналу стає значущим фактором продуктивної інноваційної діяльності, сприяє вибору конструктивних форм реалізації інноваційного потенціалу на різних рівнях взаємодії людини зі світом, є умовою особистісно-професійного розвитку сучасного фахівця, зокрема медика. Перспективним напрямком вважаємо вивчення психологічного резерву самореалізації дослідника інформаційних ресурсів, зокрема, вивчення специфіки самоорганізації особистості дослідника і визначен- ня діапазону показників дослідницького типу в структурі особистості професіоналу, коли інноваційний потенціал виконує стабілізуючі функції, забезпечуючи як варіативність особистісно-професійного розвитку, так і соціальну адаптивність та продуктивність творчої самореалізації і психологічне здоров’я сучасної людини в цілому.The article presents the results of the theoretical and empirical study of the individual typological features of Information Resources researcher’s personality. The study was aimed at examining the role of occupational preferences and interest in research in the development of professional identity and self-realization, as well as their impact on the type of implementation of various innovative features and professional development in the context of research work at the university. The study involved 187 students of Odessa National Medical University, for who the intensity of the research component in the structure of professional identity was the important condition for professional success. The correlation analysis of interrelationships between the indicators of formal and dynamic, social and imperative as well as personal levels in the structure of professional identity among respondents with various levels of differentiation of professional preferences, different attitude towards the research activity and significance of the research component in the structure of professional identity has been performed. The research results show that the maturity of the research component in the structure of professional identity becomes a significant factor in productive innovation activity, contributes to the choice of constructive forms of innovative potential implementation and is a prerequisite for personal and professional development of researchers. The further study is aimed at examining the criteria for assessing the level of professional competence of a researcher in terms of analyzing the problems of formation and self-realization of a researcher’s personality.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1540
ISSN: 2311-8466
Розташовується у зібраннях:2016

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кривцова Н. В..pdf599.74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.