Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1533
Title: Детермінанти переживання психічних станів членами екіпажу морського судна
Other Titles: Детерминанты переживания психических состояний членами экипажа морского судна
Determinants of mental states, experienced by seagoing-ship crewmembers
Authors: Антропов, Анатолій Петрович
Антропов, Анатолий Петрович
Antropov, Anatoliy Petrovich
Keywords: психічний стан
функціональні психічні стани
емоційні психічні стани
детермінанти переживання психічних станів
властивості особистості
стаж роботи
члени екіпажу
офіцери
рядові
психическое состояние
функциональные психические состояния
эмоциональные психические состояния
детерминанты переживания психических состояний
свойства личности
стаж работы
члены экипажа
офицеры
рядовые
mental states
functional mental states
emotional mental states
determinants of mental state experience
personality characteristics
length of service
crewmembers
officers
ratings
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Антропов, А. П. Детермінанти переживання психічних станів членами екіпажу морського судна [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Анатолий Петрович Антропов; наук. кер. А. М. Ананьєв; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 20 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні представлено теоретико-емпіричний аналіз психічних станів та детермінант їх переживання членами екіпажу морського судна. Проаналізовано зміст поняття «психічні стани», вивчено особливості їх переживання моряками під час довготривалого рейсу. З’ясовано, що коло психічних станів моряків окреслено переживаннями функціональних та емоційних психічних станів, які зумовлюються зовнішніми та внутрішніми детермінантами. Визначено та досліджено психічні стани моряків, які виникають у них під час рейсу.В диссертационном исследовании представлено теоретико-эмпирическое исследование психических состояний моряков и детерминант их переживаний. В нашем исследовании психическое состояние рассматривается как самостоятельная, целостная, различная по интенсивности и продолжительности форма психических явлений, которые создают фон психической деятельности личности, отражают ее функциональные возможности в определенный период времени и реализуют функцию уравновешенности человека как личности и ее организма с окружающей средой. The dissertation presents theoretical and empirical analysis of mental states and determinants of their experiences by crewmembers of a seagoing vessel. Conception of «mental states» was analyzed; peculiarities of their experiences by seamen during a long-term voyage were studied. It was found that seamen’s mental states are outlined by experiences of functional and emotional mental states which are caused by external and internal determinants. Seamen’s mental states arising during the voyage were defined and studied.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1533
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Антропов Анатолій Петрович.aref.pdf187.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.