Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15108
Title: Методичні рекомендації ««Українсько-англійсько-китайський словник термінів і понять з навчальної дисципліни «Основи музикології»» для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво
Authors: Вороновська, Ольга Володимирівна
Вороновская, Ольга Владимировна
Voronovskaya, Olga Volodymyrivna
Keywords: музикологія
методичні рекомендації з музикології
словник термінів з музикології
методологія музикознавства
українсько-англійсько-китайський словник термінів
музична культура
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Вороновська О. В. Методичні рекомендації «Українсько-англійсько-китайський словник термінів і понять з навчальної дисципліни «Основи музикології»» для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво / О. В. Вороновська. - Одеса: Ун-т Ушинського, 2022. – 23 с.
Abstract: Методичні рекомендації «Українсько-англійсько-китайський словник термінів з навчальної дисципліни «Основи музикології»» розрахований на самостійну роботу іноземних та вітчизняних аспірантів та покликаний полегшити вивчення аспірантами основної та специфічної термінології, яка використовується при викладанні цього курсу. Це дасть змогу аспірантам глибше зрозуміти саму дисципліну, викличе пізнавальний інтерес до теоретичних питань музичної культури та проблем художньої освіти, надасть додаткові методологічні опори для їх наукових досліджень та буде стимулювати самостійну наукову й методичну думку здобувачів освітньо-наукового рівню вищої освіти. Курс «Основи музикології» має своїм першим завданням поглиблення теоретичного уявлення про методологію музикознавства, про методи наукового дослідження в сфері музикознавства й музично-прикладного мистецтва, про різноманітні системи музичної культури, творчої діяльності та освіти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15108
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Review of methodical recommendations.pdf196.75 kBAdobe PDFView/Open
Review of methodical recommendations.pdf190.26 kBAdobe PDFView/Open
Voronovskaya Olga Volodymyrivna 2022.pdf952.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.