Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14503
Title: The self-efficacy of academic students and its contribution to their scholastic achievements
Other Titles: Самоефективність академічних студентів та її внесок у їхні навчальні досягнення
Authors: Davidovitch, Nitza
Shadal, Bruria
Давидович, Ницца
Давидович, Ніцца
Keywords: self-efficacy
scholastic achievements
effect
motivation
nurturing academic skills
самоефективність
навчальні досягнення
мотивація
виховання академічної грамотності
Issue Date: 2019
Publisher: Аріельський Університет за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Citation: Davidovitch N. The self-efficacy of academic students and its contribution to their scholastic achievements / N. Davidovitch // Мodern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. – 2019. – Ariel. – Issue №10. – Р. 29-54.
Abstract: The study examines the association between students’ self-efficacy and its impact on their scholastic achievements. This association was explored by means of a model developed to investigate the effect of various personal variables, such as students’ motivation and socioeconomic status, as well as institutional variables related to the study environments offered by the academic institution, on advancing students’ learning capabilities and skills and on their academic success. These variables involve efficient organization of learning, nurturing academic literacy, communication between the academic and administrative staff and the students, and computer use at the academic institution, which contribute to students’ scholastic achievements. У статті проаналізовно дослідження, яке виявило зв’язок між самоефективністю студентів та ії вплив на навчальні досягнення. Ця асоціація була досліджена за допомогою моделі, розробленої для дослідження впливу різних особистісних змінних, таких як мотивація та соціально-економічний статус студентів, а також інституційних змінних, пов’язаних із середовищем навчання. Ці змінні передбачають ефективну організацію навчання, виховання академічної грамотності, спілкування між академічним та адміністративним персоналом та студентами, використання комп’ютера в навчальному закладі, що сприяє навчальним досягненням студентів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14503
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davidovitch Nitza, Shadal Bruria 2019.pdf785.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.