Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1414
Title: Технологія формування зацікавленності у предметах медикобіологічного профілю у студентів ВНЗ
Other Titles: Technology оf Formation оf Interest to Subjects оf Medico-Biological Profile аt Students оf Higher School
Authors: Бобро, Олена Валеріївна
Бобро, Елена Валерьевна
Bobro, Olena Valeriivna
Бондарчук, Світлана
Павлиш, Костянтин
Keywords: анкетування
work with questionnaires
захворюваність
моніторинг здоров’я
основи медичних знань
оцінка здоров’я
incidence
health monitoring
fundamentals of medical knowledge
assessment of health
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Cумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Citation: Бобро О. Технологія формування зацікавленності у предметах медикобіологічного профілю у студентів ВНЗ / О. Бобро, С. Бондарчук, К. Павлиш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2017. - № 4. - С. 24-35.
Abstract: У зв’язку з тим, що вже у юнацькому віці більшість студентів не розглядає своє здоров’я як капітал та не має бажання його зберігати, виникла необхідність винайти спосіб зацікавити студентську молодь вивченням загальномедичних знань для подальшого їх використовування з ціллю збереження особистого здоров’я. В результаті педагогічного експерименту було розроблено схему для формування зацікавленості до дисциплін загальномедичного профілю у студентів ВНЗ. Використання, у певному порядку, первинного анкетування; активна практична робота по заповненню «Особистих щоденників»; формування навичок проведення первинного самодіагностування збільшують зацікавленість до дисципліни медико-біологічного профілю та розкривають студентам їх практичну цінність.
URI: 378.1+371.212
dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1414
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бобро 9.docx113.37 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.