Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13170
Title: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (денної та заочної форм навчання)
Authors: Начев, Андрій Петрович
Начев, Андрей Петрович
Nachev, Andrei Petrovich
Keywords: методичні рекомендації
філософія
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Начев А. П. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (денної та заочної форм навчання). Одеса : Університет Ушинського, 2021. 71 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблено для допомоги здобувачам за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (денної та заочної форм навчання). Подано анотацію дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу до кожного модулю, вимоги до знань і вмінь здобувачів, набутих у процесі вивчення дисципліни, перелік питань до заліку.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13170
Appears in Collections:Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.