Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13008
Title: Формування лідерських якостей у майбутніх учителів майбутнього мистецтва в диригентсько-хоровому аспекті на прикладі одеської хорової школи
Other Titles: Formation of leadership qualities in future teachers of future art in conducting and choral aspect on the example of Odessa choral school
Authors: Гетманець, Наталя Юріївна
Гетманец, Наталья Юрьевна
Hetmanets, Natalia
Линенко, Алла Францівна
Линенко, Алла Францевна
Lynenko, Alla Frantsevna
Keywords: лідерство
управлінець
диригентсько-хорова підготовка
лідерські якості
Одеська хорова школа
Issue Date: 2021
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Гетманець Н. Ю. Формування лідерських якостей у майбутніх учителів майбутнього мистецтва в диригентсько-хоровому аспекті на прикладі одеської хорової школи / Н. Ю. Гетманець, А. Ф. Линенко // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2021. - №37. – С. 23-27.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва – формуванню лідерських якостей у контексті диригентсько-хорової підготовки. У статті розглядаються такі основні теоретичні засади до формування лідерських якостей у майбутніх учителів музичного мистецтва в диригентськохоровому аспекті, як володіння широким спектром професійних компетентностей, зокрема, курс диригентсько-хорової підготовки. Виявлено фактори наявності лідерських якостей у системі хормейстерської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Виокремлено декілька типів лідерів за різними науково-педагогічними підходами сучасних науковців Одеської хорової школи як яскравого представника міжнародного хорового руху. Виявлено основні критерії формування лідерських якостей у майбутніх учителів музичного мистецтва в системі диригентсько-хорової підготовки. Встановлені основні складники, які впливають на успішність взаємодії керівника хорового колективу з учасниками хору. Висвітлено основні риси творчої та педагогічної взаємодії між керівником, хористами та слухачем. Виокремлено основні персоналії встановлення Одеської хорової школи як окремої мистецько-виконавської школи в системі музично-педагогічної освіти. Висвітлено постать хормейстера-диригента К. Пігрова та його послідовників у персоналіях. Виявлено основні педагогічні принципи в роботі К. Пігрова з хоровим колективом як фундаментальний підхід до формування лідерських якостей майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки. Узагальнено основні педагогічні принципи роботи з учнями та студентами продовжувача традицій К. Пігрова – Д. Загрецького. Виявлено нові вимоги до майбутнього керівника хорового колективу – опанування нових суміжних видів педагогічної діяльності. Встановлено основні методи формування лідерських якостей у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13008
Appears in Collections:Кафедра диригентсько – хорової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гетманець Н.Ю..pdf153.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.