Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12944
Title: Трансформація соціальних цінностей та ставлення до роботи: сучасний стан
Authors: Падалка, Ганна Миколаївна
Keywords: культура
глобальний ринок праці
звичаї
устої
цінності
структура та ієрархія цінностей
сучасне суспільство
свобода переміщення
мультикультуралізм
екологія
навколишнє середовище
кібербезпека
біотехнології та генетика
цифрова та промислова революції
людське буття
життєвий світ
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Падалка Г. М. Трансформація соціальних цінностей та ставлення до роботи: сучасний стан / Ганна Миколаївна Падалка // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2021. – № 2. – С. 169-177.
Abstract: У статті розглянуто сучасний стан трансформації соціальних цінностей в умовах подальшого цивілізаційного розвитку суспільства, а саме: інформаційного, постінформаційного та постекономічного суспільств, коли цифрові технології та глобалізація змінюють соціокультурний ландшафт багатьох країн, а також відбувається формування мультикультурного, мультинаціонального, мільтирелігійного відкритого глобального суспільства, де на перше місце виходять особиста свобода, рівність, гідність, толерантність. Це відбувається під впливом результатів цифрової та промислової революцій, формується нове суспільство з новою структурою і ієрархією цінностей. Також зауважено появу (додатково до існуючих загальнолюдських цінностей) нових цінностей, а саме: цифрових та кібернетичних, екологічних, генетичних та медико-біоінженерних, робототехнічних. У сучасних умовах, де все зарегламентовано та стандартизовано, людина втрачає притаманний тільки їй ірраціоналізм у своїх діях і не дає повністю перетворитися на машину. Ось чому необхідне створення сучасної універсальної і всеохоплюючої структури та ієрархії сучасних цінностей, за допомогою якої можна було б утримувати людство від дій, що можуть призвести до катастрофічних наслідків для планети. Передусім це повинні бути морально-етичні, соціальні та суспільні цінності, які повинні стати запобіжником під час сумлінного виконання своїх професійних обов’язків. Відзначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства найбільшої небезпеки для людства, планети та природних ресурсів можна чекати від самих освічених висококваліфікованих професіоналів, адже в їхніх руках сконцентровано весь арсенал професійних знань, умінь, навичок та компетентностей людства. І тому дуже важливим є те, як вони використовуватимуть знання, технології, ресурси. У зв’язку із цим запропоновано такі цінності, які, на нашу думку, є затребуваними у високорозвиненому суспільстві, а саме: особиста та суспільна свобода; можливість саморозвитку, самозростання та самореалізації (мультикультуралізм, толерантність, відкритість, глобальний життєвий світ); задоволення фізичних (фізіологічних) потреб людини; свобода переміщення; екологічна безпека та захист навколишнього середовища; цифрова та кібербезпека; заборона використання професійних знань, навичок та компетентностей на знищення людства; залишення за людиною права на природнє відтворення (як біологічної істоти) тощо.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12944
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Padalka.pdf278.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.