Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДобролюбська, Юлія Андріївна-
dc.contributor.authorDobrolyubska, Yulia Andriivna-
dc.date.accessioned2021-10-18T13:37:38Z-
dc.date.available2021-10-18T13:37:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationДобролюбська Ю. А. До класифікації ключових парадигм історіописання / Ю. А. Добролюбська // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІV Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 21-22 травня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. І. Романенко (рец.)]. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. – С. 10-14.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12850-
dc.description.abstractВ розвитку історичної думки можна виділити чотири ключові парадигми, чотири відповіді на питання про адресацію та причини потрібності в історичній науці. У своєму розвитку ці підходи конкурували, змінювали один одного, були більш-менш притаманні різним традиціям, однак співіснують досі. Конкуренція «античної» і «нової» парадигми тривала весь новий час. З «античної», врешті-решт, народився науково-популярний історичний жанр. «Нова» парадигма прямо втілилася в численних парадних національних історіях та офіціозних підручниках на всіх мовах світу. In the development of historical thought can be divided into four key paradigms, four answers to questions about addressing and the reasons for the need for historical science. In their development, these approaches competed, replaced each other, were more or less inherent in different traditions, but still coexist. The competition between the "ancient" and "new" paradigms continued throughout modern times. From the "ancient", in the end, was born popular science historical genre. The "new" paradigm is directly embodied in numerous ceremonial national stories and official textbooks in all languages ​​of the world.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherДержавний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»uk
dc.subjectісторіописанняuk
dc.subjectСередньовічна християнська Європаuk
dc.subjectісторичне знанняuk
dc.subjectмусульманський Східuk
dc.subjectпарадигми в історичній думціuk
dc.subjectантична і нова парадигмаuk
dc.subjecthistoriographyuk
dc.subjecthistorical knowledgeuk
dc.subjectparadigms in historical thoughtuk
dc.subjectMedieval Christian Europeuk
dc.subjectmusulʹmansʹkyy Skhid Muslim Eastuk
dc.subjectancient and new paradigmuk
dc.titleДо класифікації ключових парадигм історіописанняuk
dc.title.alternativeTo the classification of key paradigms of historiographyuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivna 2021.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.