Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/128
Title: Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти
Authors: Попова, Олександра Володимирівна
Popova, Oleksandra Volodymyrivna
Попова, Александра Владимировна
Keywords: підготовка майбутніх перекладачів китайської мови
полікультурний простір
професійно-мовленнєва підготовка
перекладацька компетентність
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», ВОІ СОІУ «Атлант»
Citation: Попова О. В. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти. Монографія. – Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, ВОІ СОІУ «Атлант», 2016. – 645 с.
Abstract: У монографії подано матеріал, який охоплює філософське, культурологічне, історіографічне та психолого-педагогічне підґрунтя проблеми підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в сучасному полікультурному просторі. Авторка специфікує сутність професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі та характеризує складові професійної підготовки майбутніх фахівців перекладу в системі педагогічної освіти України. Визначено методологічні орієнтири професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови у вищій школі в спектрі культурологічного, контекстного та компетентнісного підходів; обґрунтовано концепцію формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови; змодельовано науково-методичну систему формування означеної компетентності; виявлено й схарактеризовано педагогічні умови, форми і методи організації формування мовної, лінгвосоціокультурної, комунікативно-мовленнєвої, перекладацько-дискурсивної та специфічно-технологічної компетенцій як складників перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови. Монографія може бути в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад», «Середня освіта. Мова і література», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям у сфері міжкультурної комунікації.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/128
Appears in Collections:Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попова монографія Проф-мовл підгот МПКМ.pdf7.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.