Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11330
Назва: Вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів математики через використання ситуаційних задач
Інші назви: Совершенствование методической подготовки будущих учителей математики через использование ситуационных задач
Improving the methodological training of future teachers of mathematics through the use of situational problems
Автори: Коростіянець, Тамара Петрівна
Коростиянец, Тамара Петровна
Korostiyanets, Tamara Petrivna
Нєдялкова, Катерина Василівна
Недялкова, Екатерина Васильевна
Nedyalkova, Katerina
Ключові слова: ситуаційна задача
професійно-значущий результат
методична компетентність
фахова підготовка
майбутній учитель математики
situational task
professionally significant result
methodical competence
professional training
future teacher of mathematics
ситуационная задача
профессионально-значимый результат
методическая компетентность
профессиональная подготовка
будущий учитель математики
situational task
professionally significant result
professional training
future teacher of mathematics
methodical competence
Дата публікації: 2020
Видавництво: аціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Бібліографічний опис: Коростіянець Т. П. Вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів математики через використання ситуаційних задач / Т. П. Коростіянець, К. В. Нєдялкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2020. - Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Вип. №75. -. С. 111–115.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто сутність поняття ситуаційної задачі. У рамках методичної підготовки майбутніх учителів математики автори вважають за необхідне систематично включити такі види ситуаційних задач: 1) на усвідомлення спектра можливих цілей і обґрунтування правильності вибору цілей роботи з математичним змістом; 2) на вибір способу досягнення певної мети; 3) на оволодіння прийомами самооцінки результатів навчально-професійної діяльності з компонентами математичного змісту. Запропоновано авторську розробку професійно-значущих ситуаційних задач, спрямованих на вдосконалення методичної складової фахової підготовки майбутніх учителів математики. The article considers the essence of the concept of a situational problem. As part of the methodological training of future teachers of mathematics, the authors consider the need to systematically include the following types of situational tasks: 1) on awarenessof the range of possible goals and justification of the correct choice of goals for working with mathematical content; 2) on the choice of ways to achieve a certain goal; 3) on mastering the techniques of self-assessment of the results of educational and professional activities with components of mathematical content.The author 's development of professionally significant situational tasks aimed at improving the methodological component of professional training of future mathematics teachers is proposed. U statti roz·hlyanuto sutnistʹ ponyattya sytuatsiynoyi zadachi. U ramkakh metodychnoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv matematyky avtory vvazhayutʹ za neobkhidne systematychno vklyuchyty taki vydy sytuatsiynykh zadach: 1) na usvidomlennya spektra mozhlyvykh tsiley i obgruntuvannya pravylʹnosti vyboru tsiley roboty z matematychnym zmistom; 2) na vybir sposobu dosyahnennya pevnoyi mety; 3) na ovolodinnya pryyomamy samootsinky rezulʹtativ navchalʹno-profesiynoyi diyalʹnosti z komponentamy matematychnoho zmistu. Zaproponovano avtorsʹku rozrobku profesiyno-znachushchykh sytuatsiynykh zadach, spryamovanykh na vdoskonalennya metodychnoyi skladovoyi fakhovoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv matematyky В статье рассмотрена сущность понятия ситуационной задачи. В рамках методической подготовки будущих учителей математики авторы считают необходимым систематически включить такие виды ситуационных задач: 1) на осознание спектра возможных целей и обоснование правильности выбора целей работы с математическим содержанием; 2) на выбор способа достижения определенной цели; 3) на овладение приемами самооценки результатов учебно-профессиональной деятельности с компонентами математического содержания. Предложена авторская разработка профессионально-значимых ситуационных задач, направленных на совершенствование методической составляющей профессиональной подготовки будущих учителей математики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11330
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики і методики її навчання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Korostiyanets Tamara Petrivna 2020.pdf764 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.