Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11137
Title: Міжкультурна комунікація як освітнє підґрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів-сходознавців
Authors: Попова, Олександра Володимирівна
Popova, Oleksandra Volodymyrivna
Попова, Александра Владимировна
Ding, Xin
Дин, Синь
Дін, Сінь
Keywords: міжкультурна комунікація
професійно-мовленнєва підготовка
майбутні перекладачі китайської мови
безконфліктне конструктивне спілкування
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Попова О. Міжкультурна комунікація як освітнє підґрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів-сходознавців / Олександра Попова, Дін Сінь // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 15–16 трав. 2017 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. ‒ Харків : Право, 2017. ‒ С. 131-133.
Abstract: Міжкультурна комунікація сприяла підвищенню успішності опанування мовного матеріалу майбутніми фахівцями перекладу. Перспективним уважаємо подальше дослідження ролі міжкультурної комунікації у процесі реалізації подібних видів професійно спрямованої діяльності у вишах Китаю у межах програм академічної мобільності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11137
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova.pdf399.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.