Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10937
Title: Переклад як інформаційно-комунікативний трансфер міжкультурного діалогу в науковій сфері
Authors: Gruschko, Svitlana Petrivna
Грушко, Світлана Петрівна
Грушко, Светлана Петровна
Keywords: переклад
інформаційно-комунікативний трансфер
міжкультурний діалог
наукова сфера
Issue Date: 2018
Publisher: Харбінський інженерний університет
Citation: Грушко С. Переклад як інформаційно-комунікативний трансфер міжкультурного діалогу в науковій сфері / Світлана Грушко // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : Міжнародний журнал. – Харбін : Харбінський інженерний університет, 2018. ‒ С. 19-21.
Abstract: Взаємозв’язок міжкультурної комунікації та перекладу є фактом незаперечним. Проте процеси, які відбуваються під час передавання інформації через міжмовний бар’єр до кінці не прояснені й потребують подальшого уточнення. Переклад наукових та технічних текстів значно ускладнюється через невизначеність термінології, стилістичну специфіку мови оригіналу і національної мови тощо. Без достатньо сформованих професійних інформаційно-комунікативних умінь, перекладач не зможе забезпечити адекватний міжкультурний діалог у такій важливій сфері як наука. Окремою перекладацькою проблемою є переклад полісемічних термінів, від правильності здійснення якого значною мірою залежить доля всього перекладеного тексту в іншомовній культурі. Перекладацька діяльність вимагає знань про певну науково-технічну галузь, структуру науково технічного тексту, розуміння співвідношень між усіма його елементами й уміння застосовувати адекватні перекладацькі стратегії.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10937
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrushko.pdf281.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.