Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/998
Title: Development of critical thinking of primary school pupils through literary texts
Other Titles: Розвиток критичного мислення молодших школярів за допомогою художніх текстів
Authors: Šarníková, G.
Шарнікова, Г.
Keywords: thinking skills
Philosophy for Children
extra-curricular activities
textbook
навички мислення
філософія для дітей
позакласне заняття
підручник
дитяча література
children’s literature
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Шарнікова, Г. Розвиток критичного мислення молодших школярів за допомогою художніх текстів / Г. Шарнікова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 113-122.
Abstract: This study attempts to characterize the development of critical thinking according to Philosophy for Children (‘P4C’) approach and related literature during the educational process through the method of discussion – based on literary texts. The qualitative research carried out as a part of extra-curricular activities of primary-school pupils in Slovak school was aimed at conducting philosophical discussions with children. The first purpose of the research was to find out the pupils’ opinions about the texts used during the discussions. The second purpose was to find out whether the Slovak primary-school textbooks approved by the Ministry of Education contain texts suitable for philosophical discussions with children. In order to achieve the set objectives, two methodical approaches from the area of qualitative research were used. In the first case the interpretative phenomenological analysis (‘IPA’) with focus on the analysis of data from discussions with children was applied. In the second case, the textbooks were subjected to a textual content analysis. According to the research outcomes, the respondents positively reacted to the reading of various texts as well as the related discussions. It is worth noting that the criminal stories got the most positive reactions. This fact could build a basis for further consideration and examination. When it comes to the analysis of textbooks, apart from one exception there have not been discovered any philosophical texts for children in the primary-school textbooks. Though there have been found enough texts to develop philosophical thinking of pupils, for philosophical exercises, as well as for philosophical discussions, especially in the reading books.Статтю присвячено вивченню особливостей розвитку критичного мислення молодших школярів за допо- могою підходу «Філософія для дітей» (P4C) на основі обговорення художніх текстів. Перше завдання дослідження полягало в аналізі думок дітей щодо текстів та доцільності їх використання для філософських дискусій. Друге завдання полягало в аналізі підручників, що використовуються у початкових школах Словаччини (наявність філософських текстів). Ураховуючи, що в Словаччині P4C не є популярним, і для дітей майже не передбачено філософських художніх текстів, нас цікавили тексти, які можна було б використати для розвитку когнітивних компетентностей у відповідності до P4C, такі, що відповідають вимогам освітньої програми у будь-якій звичайній школі. У рамках позакласної діяльності нами проведено 28 дискусій з двома фокусними групами учнів парафіяльної початкової школи. Основна діяльність груп – читання текстів та їх обговорення. Оскільки словацькою мовою не було опубліковано жодного тексту у рамках P4C, ми вирішили використовувати чеські переклади, оскільки ця мова зрозуміла словацьким дітям, і вони не заперечували проти читання нею. Після прочитання діти ставили запитання, далі йшло їх пояснення, а потім обиралося основне питання, яке учасники хотіли обговорити. У кінці вони повинні були оцінити, наскільки їм сподобався сеанс, обговорити усі позитивні та негативні аспекти. Філософську дискусію з учнями можна проводити не лише за допомогою текстів, але і фотографій, фільмів та інших заходів (особливо з наймолодшими школярами). Проте, філософський текст є найефективнішим засобом розвитку дитячого філософського мислення при застосуванні P4C. Діти позитивно реагували на читання різних текстів, а також відповідні дискусії, але кримінальні історії отримали найбільшу кількість позитивних відгуків. Проаналізувавши підручники для початкової школи, ми не виявили в них філософських текстів для дітей, що свідчить про необхідність роботи у цьому руслі.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/998
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabriela Šarníková.pdf584.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.