Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/705
Title: Studying the featyres of mentally retarder abolescents' nonverbal behaviour
Other Titles: Дослідження особливостей невербальної поведінки розумово відсталих підлітків
Authors: Sieromakha, N.
Сєромаха, Н.Є.
Keywords: nonverbal behaviour
behaviour interpretation
the level of awareness
mental retardation
adolescence
невербальна поведінка
інтерпретація поведінки
ступінь усвідомленості
розумова відсталість
підлітковий вік
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Сєромаха, Н. Є. Дослідження особливостей невербальної поведінки розумово відсталих підлітків / Н. Є. Сєромахa // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 3. – С. 32-36.
Abstract: The paper is focused on the psychological essence of the concept “nonverbal behaviour”; its components have been specified, namely: understanding other people’s nonverbal behaviour, the ability to correlate nonverbal characteristics corresponding to a certain emotional state; the level of verbal communication development, social experience in the process of assessing other people’s behaviour according to the standards determined by moral criteria. The programme and the main findings of experimental research of the peculiarities of nonverbal behaviour in mentally retarded adolescents are represented. Статтю присвячена вивченню деяких аспектів невербальної поведінки розумово відсталих підлітків. Останні відчувають труднощі у міжособистісному спілкуванні, оскільки нечітко розуміють почуття оточуючих людей. Це пов’язується з недостатнім володінням навичками розуміння невербальної поведінки та організації власної невербальної комунікації, які у підлітків зазначеної категорії формуються з великим запізненням. Дослідження різних аспектів поведінки, зокрема особливостей невербальної поведінки розумово відсталих дітей і підлітків, є актуальним, оскільки сприятиме поліпшенню їхньої соціальної адаптації, пошуку шляхів корекції соціально-перцептивних процесів і поведінки в реальних ситуаціях взаємодії. В експерименті взяли участь 52 підлітка віком від 12 до 16 років із розумовою відсталістю. Було застосовано такі методики: методика діагностики рівня розвитку здатності до інтерпретації невербальної поведінки у міжособистісному спілкуванні; методика «Оціни поведінку», спрямована на виявлення соціальних переживань в процесі оцінки досліджуваними поведінки інших людей по заданих моральними критеріями нормах; методика «Складання невербального портрета», яка дозволяє виявити вміння співвідносити окремі невербальні ознаки між собою, створювати в комплексі динамічні особливості образу, що відповідає певному емоційному станові; методика експертної оцінки невербальної комунікації, яка визначає рівень розвитку невербальної комунікації учнів (респондентами виступають корекційні педагоги). Практичне дослідження особливостей невербальної поведінки розумово відсталих підлітків показало, що рівень адекватності розуміння невербальної поведінки досліджуваними нижче середнього. У більшості підлітків цієї категорії переважає низький (58% досліджуваних) і середній (36%) рівень сформованості образів-еталонів невербальної поведінки. Виявлено, що у 67% розумово відсталих підлітків переважає низький рівень вміння співвіднесення окремих невербальних ознак, що відповідають певному емоційному станові, між собою. Отже, у підлітків із розумовою відсталістю існують труднощі в розумінні невербальної поведінки інших людей, а також в організації власної невербальної комунікації, проте ця категорія підлітків має реальну можливість оволодіння вміннями інтерпретації поведінки інших та користування невербальними засобами спілкування.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/705
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сєромаха Н. Є..pdf277.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.