Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9926
Title: Quest technologies in teaching students a foreign language
Other Titles: Квест-технології у навчанні студентів іноземній мові
Authors: Ірхіна, Юліана Валентинівна
Ирхина, Юлиана Валентиновна
Irkhina, Juliana Valentynivna
Avetisova, Iryna
Havrysh, Olena
Keywords: квест-технології
навчання англійської мови
студент
Issue Date: 2020
Publisher: Publishing House of Katowice School of Technology
Citation: Avetisova I., Havrysh O., Irkhina Y. Quest technologies in teaching students a foreign language / Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 41. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 154-161.
Abstract: The article considers the basic concepts of web-quest technology, structure, types of tasks, stages of execution. The advantages of using this technology, which contribute to solving problems in learning a foreign language, are presented. Ways to use the web-quest in learning a foreign language in higher education are suggested. It is proved that the use of web-quest technology as a means of teaching English to students expands the possibilities of applying linguistic knowledge and skills. Сучасні умови диктують необхідність вивчення іноземної мови з орієнтацією на її практичне застосування у побутовому, діловому, професійному спілкуванні. Інтенсивний розвиток інформаційної бази науки і техніки, розширення ділових, культурних зв’язків з науковими, медичними, економічними колами в міжнародному масштабі змушують переглянути вимоги до висококваліфікованого фахівця. Особливу значимість набуває уміння поєднувати глибокі професійні знання і навички з комп’ютерною грамотністю і високим рівнем володіння мовою. У сучасному навчально-освітньому процесі доцільним є використання моделі, яка вдало поєднує традиційні методи навчання іноземної мови з іноваційними, інтерактивними методами та методами комп’ютеризованого навчання. Нове бачення освіти також має на меті і створення мотиваційного середовища для студентів у процесі вивчення іноземних мов. Квест-технології, включені в педагогічний процес, здатні в значній мірі підвищити ефективність навчання студентів з іноземної мови, оскільки допомагають реалізувати особистісно-орієнтовний підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням можливостей студентів, їх рівня мовної підготовки.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9926
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
irchina 2020.pdf7.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.