Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9833
Title: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Психологія вищої освіти»
Authors: Василенко, Ірина Анатоліївна
Василенко, Ирина Анатольевна
Vasylenko, Irina Anatolievna
Keywords: методичні рекомендації
самостійна робота студентів
психологія вищої освіти
Issue Date: 2020
Publisher: ПНПУ імені К. Д. Ушинського
Citation: Василенко І. А. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Психологія вищої освіти». ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2020. 14 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Психологія вищої освіти» як психологічна дисципліна є складовою частиною професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, фахівців з фізичного виховання та спорту. Методичні вказівки складені на основі освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочої програми навчальної дисципліни «Психологія вищої освіти». Виконання завдань, визначених для самостійної роботи студентів із дисципліни «Психологія вищої освіти» спрямоване на формування знань про: предмет та завдання психології вищої освіти; основні категорії психології вищої освіти; психологічну характеристику студентів та викладачів; психологічні особливості студентського віку; основні психологічні чинники, які впливають на організацію навчально-виховного процесу. Запропоновані теми для самостійної роботи магістрів сприятимуть формуванню уявлень про сфери застосування психологічних знань у майбутній професійній діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту; про сучасні психологічні парадигми організації навчально-виховного процесу; про зв’язок даної дисципліни з іншими галузями знань.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9833
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psychology.pdf772.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.