Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9832
Title: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Новітні технології фітнесу та здорового способу життя»
Authors: Долгієр (Дразіна), Євдокія Володимирівна
Dolgіer (Drazina), Еvdokіya Volodymyrivna
Долгиер (Дразина), Евдокия Владимировна
Keywords: методичні рекомендації
самостійна робота студентів
новітні технології фітнесу
здоровий спосіб життя
Issue Date: 2020
Publisher: ПНПУ імені К. Д. Ушинського
Citation: Долгієр Є. В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Новітні технології фітнесу та здорового способу життя». ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Одеса,2020. 15 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Новітні технології фітнесу та здорового способу життя» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт, другого (магістерського) рівня вищої освіти. Вивчення дисципліни спрямовано на розвиток, навчання і виховання студентів в освітньому процесі за допомогою залучення особистості до цінностей фізичної культури і спорту, формування знань, умінь і навичок ведення здорового способу життя, самостійного проведення занять з фітнесу з метою підвищення рівня фізичної підготовленості, тих хто займаються, впровадження прогресивних форм, методів, засобів, способів фітнесу в повсякденне життя. Особливо важливим у професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту є фахова підготовка саме з проблем технологій фітнесу та здорового способу життя, які сприяють реалізації інноваційних стратегій, що стимулюють наявні прогресивні підходи та інтегрують у вітчизняну систему передовий світовий досвід розвитку та збереження здоров’я людини, підвищують рівень не лише теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а й здійснюють більш якісну підготовку майбутніх фахівців до творчої діяльності, до самонавчання та самовдосконалення, обумовлюють взаємозв'язок різних напрямків фітнесу з такими видами мистецтва, як музика і танець різних національних і культурних традицій, що дозволяє задовольнити різні потреби і смаки, підвищити інтерес до занять.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9832
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novitni technology.pdf527.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.