Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9829
Title: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Спортивна медицина і педагогічний контроль»
Authors: Долгієр, Євдокія Володимирівна
Долгиер, Евдокия Владимировна
Dolgіer, Еvdokіya Volodymyrivna
Keywords: методичні рекомендації
самостійна робота студентів
спортивна медицина
педагогічний контроль
Issue Date: 2020
Publisher: ПНПУ імені К. Д. Ушинського
Citation: Долгієр Є. В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Спортивна медицина і педагогічний контроль». ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2020. 21 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Спортивна медицина і педагогічний контроль» є профілюючим предметом спеціального призначення, що забезпечує широку теоретичну та практичну підготовку студентів до професійної діяльності вчителя фізичної культури і тренера. Спеціальна система знань і вмінь зі спортивної медицини і педагогічного контролю забезпечує: 1) засвоєння теоретико-методологічних засад медико-педагогічного контролю занять з фізичної культури; 2) самостійне розроблення й упровадження нових шляхів побудови раціональної системи організації фізичного виховання та спорту; 3) усвідомлення актуальних питань взаємозв’язку психофункціонального стану людини з адаптаційними механізмами організму під впливом фізичних навантажень різної спрямованості; 4) дозування фізичних навантажень з урахуванням вихідного стану психосоматичного здоров’я індивіда; 5) дотримання необхідних вимог до проведення занять з фізичної культури з метою попередження травматизму; 6) впровадження заходів збереження, зміцнення та відновлення здоров’я різних контингентів населення за допомогою раціональної рухової активності; 7) медико-педагогічний супровід занять з фізичного виховання та спорту. Саме від оволодіння основними положеннями освітнього курсу зі спортивної медицини і педагогічного контролю залежить професійна компетентність майбутніх педагогів з фізичної культури та тренерів. Маємо занотувати, що фахівцям з фізичного виховання та спорту слід орієнтуватись у важливих питаннях, пов’язаних із допуском до фізичних навантажень різних груп населення, оволодіння засобами медико-педагогічного супроводу занять з фізичної культури, сформувати уявлення про ускладнення і патологічні стани, що можуть виникати через неадекватність навчально-тренувального процесу та засвоїти методи їх своєчасної діагностики і корекції.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9829
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sport medicine.pdf593.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.