Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/963
Title: Реалізація програми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України
Other Titles: The program of foreign students'adaptation to educational environment of universities in U kraine
Authors: Ху Жунсі
Hu Zhunsi
Keywords: адаптація
адаптація іноземних студентів
освітнє середовище
педагогічні умови
програма адаптації
структурно-функціональна модель
adaptation
adaptation of foreign students
educational environment
pedagogical conditions
adaptation program
structural and functional model
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Ху Жунсі Реалізація програми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України / Ху Жунсі // Наука і освітa : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 86-92.
Abstract: Неформальна освiта дорослих має великий освітній потенціал, вона гнучко реагує на освітні потреби дорослої людини, ринку праці, суспільства. Визнання результатів неформальної освiти дорослих є однією з ключових тем освітньої політики багатьох країн світу. Метою статті було вивчення і узагальнення американського досвіду щодо визнання результатів неформальної освіти дорослих. Формами визнання результатів неформального навчання є сертифікація, валідація, ідентифікація. Валiдація результатів неформальної освіти дорослих означає підтвердження компетентним органом того, що результати навчання, які були набуті людиною у формальному, неформальному та інформальному контекстах, оцінені згідно з попередньо встановленими критеріями та відповідають вимогам стандарту валідації. Визначено механізми валідації неформальної освіти дорослих, які використовуються в Сполучених Штатах: кредитна система ACE і програма CLEP. Аналіз американської практики валідації результатів неформальної освіти дорослих дозволив визначити основні методи її здійснення: тестування, екзамен, дискусія, критична рефлексія, співбесіда, спостереження, моделювання ситуації, метод портфоліо. Валідація результатів неформальної освіти дорослих у США здійснюється у таких аспектах: валідація результатів навчання, які отримані в процесі формального, неформального й інформального навчання; валідація знань і кваліфікацій, що набуті на робочому місці; валідація навичок і знань, що набуті у процесі участі у волонтерських, робочих та інших організаціях і суспільних рухах, валідація результатів неформальної освіти безробітних, мігрантів, людей з низьким рівням освіти та ін. Ці стратегічні напрями валідації неформальної освіти дорослих свідчать про її важливу роль для розвитку економіки і суспільства, соціальної інтеграції людини і її професійної мобільності, реалізації концепції освіти впродовж життя. The paper deals with the pilot implementation of the program for the adaptation of foreign students to the educational environment of higher educational institutions of Ukraine. The following pedagogical conditions of the process of foreign students’ adaptation to the educational environment of higher educational institutions of Ukraine have been distinguished: 1) the development and implementation of a program for the adaptation of foreign students to the educational environment of a higher educational institution; 2) the provision of intercultural communication of all participants in the adaptation process; 3) the implementation of monitoring as a tool for providing the success of adaptation of foreign students to the educational environment of Ukrainian universities. The developed model of foreign students’ adaptation to the educational environment includes the following units: the conceptual and target unit, characterizing the interaction of goals, tasks, methodological approaches; the content and activity unit, including the content, essence of adaptation activities, the periods of the adaptation process; the criterial and productive unit, which by means of certain criteria helps to evaluate the degree of students’ adaptation. The suggested program of sociocultural, socio-psychological, and didactic adaptation was implemented involving 201 foreign students and was aimed at ensuring gradual, systematic and scientifically based mastering of the basic culture of the new educational environment and the implementation of acculturation in it. The results of the carried out experiment have confirmed the efficiency of the program for the adaptation of foreign students to the educational environment of higher educational institutions of Ukraine.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/963
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ху Жунсі.pdf568.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.