Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/960
Title: Recognition of The Results of Non-Formal Adult Education: American Experience
Other Titles: Визнння результатів неформальної освіти дорослих: американський досвід
Authors: Terokhina, N. A.
Терьохіна, Н. О.
Keywords: non-formal education
adult education
adult education
validation
credit system
the USA
неформальна освіта
освіта дорослих
валідація
кредитна система
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Терьохіна, Н. О. Визнння результатів неформальної освіти дорослих: американський досвід / Н. О. Терьохіна // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 81-86.
Abstract: The article deals with the issue of recognition of the results of non-formal adult education in the US. The following forms of recognition are distinguished: certification, validation, identification. Validation means the confirmation by the competent authority of the results of study acquired by a person in formal, non-formal and informal education. Validation of the results of non-formal adult education involves identification, evaluation and recognition of knowledge and skills an adult person acquires during his/her life. Referring to the validation of the results of non-formal adult education in the United States, the following terms are used: RPL (Recognition of prior learning), APL (Accreditation of prior previous learning), PLA (Prior learning assessment) and PLAR (Prior learning assessment recognition). The mechanisms of non-formal adult education validation used in the United States are the credit system ACE and the program CLEP. The basic methods of validation are testing, examination, discussion, interviewing, expert explanations, surveillance, simulations, demonstration of knowledge, training, communicative and social skills, declarative methods, critical reflection, portfolio method. Strategic directions of validation of non-formal adult education prove its important role in the economy and society in general, social integration of people and their professional mobility, implementing the concept of lifelong education, compliance with the basic characteristics of the United States as a country of equal opportunities, democracy, justice and freedom whose experience should be adopted by Ukraine.Неформальна освiта дорослих має великий освітній потенціал, вона гнучко реагує на освітні потреби дорослої людини, ринку праці, суспільства. Визнання результатів неформальної освiти дорослих є однією з ключових тем освітньої політики багатьох країн світу. Метою статті було вивчення і узагальнення американського досвіду щодо визнання результатів неформальної освіти дорослих. Формами визнання результатів неформального навчання є сертифікація, валідація, ідентифікація. Валiдація результатів неформальної освіти дорослих означає підтвердження компетентним органом того, що результати навчання, які були набуті людиною у формальному, неформальному та інформальному контекстах, оцінені згідно з попередньо встановленими критеріями та відповідають вимогам стандарту валідації. Визначено механізми валідації неформальної освіти дорослих, які використовуються в Сполучених Штатах: кредитна система ACE і програма CLEP. Аналіз американської практики валідації результатів неформальної освіти дорослих дозволив визначити основні методи її здійснення: тестування, екзамен, дискусія, критична рефлексія, співбесіда, спостереження, моделювання ситуації, метод портфоліо. Валідація результатів неформальної освіти дорослих у США здійснюється у таких аспектах: валідація результатів навчання, які отримані в процесі формального, неформального й інформального навчання; валідація знань і кваліфікацій, що набуті на робочому місці; валідація навичок і знань, що набуті у процесі участі у волонтерських, робочих та інших організаціях і суспільних рухах, валідація результатів неформальної освіти безробітних, мігрантів, людей з низьким рівням освіти та ін. Ці стратегічні напрями валідації неформальної освіти дорослих свідчать про її важливу роль для розвитку економіки і суспільства, соціальної інтеграції людини і її професійної мобільності, реалізації концепції освіти впродовж життя.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/960
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наталія Олексіївна Терьохіна.pdf571.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.