Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9554
Title: Музично-хореографічний синтез у балеті Уве Шольца «Велика меса»
Other Titles: Musical-choreographic synthesis in ballet by Uwe Scholz "The Great Mass"
Authors: Герц, Ірина Іванівна
Герц, Ирина Ивановна
Hertz, Iryna
Keywords: музика
Уве Шольц
хореографія
балет
інтерпретація
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Герц І.І. Музично-хореографічний синтез у балеті Уве Шольца «Велика меса» // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2018. - №1. – (с.160-164).
Abstract: Мета статті – з’ясування специфіки музично-хореографічного синтезу у балеті Уве Шольца "Велика меса". Методологія дослідження ґрунтується на використанні системно-аналітичного методу у поєднанні з виконавським підходом. Наукова новизна полягає у з’ясуванні особливостей інтерпретації класичної музики у творчості Уве Шольца. Висновки. "Велика меса" Уве Шольца відноситься до такого типу хореографії, в якій пластично розроблені найдрібніші деталі музичного матеріалу і його зображення. Хореолексика У. Шольц – це скрупульозне бачення музики як набору різних виражальних засобів, які є ключем до розгадки образної, в даному разі – релігійної символіки музики, пластична інтерпретація якої вимагає найвищого музичного професіоналізму і величезної етичної відповідальності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9554
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muzical-chareogr.pdf150.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.