Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9544
Title: Мистецтво Марти Грем у контексті становлення сучасного європейського танцю
Other Titles: Martha Graham’s art in the context of modern European dance
Authors: Герц, Ірина Іванівна
Hertz, Iryna
Keywords: Марта Грем
хореографія
conntemporary dance
modern dance
postmodern dance
європейський танець
Issue Date: 2016
Publisher: Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Герц І. І. Мистецтво Марти Грем у контексті становлення сучасного європейського танцю // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. - № 4. – С. 75-79.
Abstract: У статті аналізуються основні знакові етапи та значення творчості відомої американської танцівниці Марти Грем, зокрема для становлення танцю «модерн» у Європі. Для досягнення мети статті застосовува- лася міждисциплінарна методологія. Зокрема, автором використовувалися біографічний, культурно-історичний, мисте- цтвознавчий підходи, що дало змогу проаналізувати основні творчі та життєві константи відомої танцівниці та її роль у формуванні стилістики сучасного європейського танцю у проекції на постмодерні мистецькі тенденції. Наукова новизна полягає у дослідженні і науковій інтерпретації фактів із біографії, виконавської та педагогічної майстерності Марти Грем у контексті їх значення для формування європейського танцю «модерн». Висновки. Проведене дослідження свідчить про непересічний вплив і внесок Марти Грем у становлення сучасного європейського танцю, який на сьогодні ввібрав у себе найкращі традиції американського танцю – і модерного, і постмодерного етапів його становлення. Такий взаємовп- лив прослідковуватиметься і надалі, позаяк важко у сучасному постмодерному суспільстві розмежовувати європейські і американські хореографічні традиції. Крім того, і надалі вагомим залишатиметься вплив засновників найбільш відомих світових хореографічних шкіл, починання яких продовжують їхні учні. The purpose of the article is to analyse the main important steps and the significance of Martha Graham’s creative work, who was a famous American dancer. The author pays great attention to Martha Graham’s impact in the formation of the dance-«modern» in Europe. Methodology. The author uses the interdisciplinary methodological basis to achieve the purpose of the research. It includes biographical, cultural, historical methods and special art studies approaches. Due to it the author could analyses the main creative and live constants of the well-known dancer and her role in the formation of the modern European dance style in the correlations with Postmodern art trends. Scientific novelty. The scientific novelty of the article is that fact that the author is the first who interprets facts of the Martha Graham’s biography, incredible performance and pedagogical skill in the context of their importance for forming of European dance-«modern». Conclusions. The article shows the significant impact of Martha Graham in the formation of the modern European dance. Today it includes the best traditions of American dance of Modern and Postmodern periods of its formation. The cooperation between European and American dance traditions are still developing. Naturally, the traditions of the well-known world dance schools are being continued by their followers.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9544
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marta grahams.pdf189.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.