Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/943
Title: New Formations of Senior Preschool Children as The Basis For Forming Their Social Position of School Students
Other Titles: Новоутворення старших дошкільників як умова формування соціальної позиції "школяр"
Authors: Kovshar, O. V.
Ковшар, О. В.
Keywords: hierarchy of motives
internal attitude of a schoolchild
consciousness of mental process
internal ethical instantiations
independence
initiative
readiness for schooling
social position of a schoolchild
new social attitude of a schoolchild.
супідрядність мотивів
внутрішня позиція учня
внутрішні етичні інстанції
довільність психічних процесів
самостійність
ініціативність
готовність до навчання у школі
соціальний статус «школяра»
нова соціальна позиція «школяр»
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Ковшар, О. В. Новоутворення старших дошкільників як умова формування соціальної позиції "школяр" / О. В. Ковшар // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 52-56.
Abstract: The main task of contemporary preschool education is creating conditions for the development of children’s capabilities, improvement of their uniqueness and preparation for further education. The aim of the paper is to analyse the development of senior preschool children’s new formations and their role in the development of children’s readiness for schooling. The most important new formations of this age are the following: hierarchy of motives, development of social motives of behaviour and activity, which will determine learner’s inner attitude; development of “internal ethical instantiations”, the level of conscious mental processes development along with such volitional qualities as independence, initiative and responsibility, which prepare five-year-old children for the new social position. As part of the empirical study, the levels of five-year-old children’s readiness for schooling (the creative, productive and elementary ones) based on the acquired new formations have been identified. According to the results obtained, the methodology intended for the formation of the new social position of a schoolchild in senior preschool children, which involved various forms of work with children, their parents and teachers (preschool and primary school teachers), was implemented and tested. Repeated evaluation of the above-mentioned criteria demonstrated the effectiveness of the developed experimental methodology: the creative level of the formation of the new social position of a schoolchild was observed among 30.5% of the EG participants and 5.5% of CG participants; the productive level – 62.5% in the EG and 37.5% in the CG; the elementary level was demonstrated by 7% of EG participants and 57% of the CG participants.Головним завданням сучасної дошкільної освіти є створення умов для розвитку здібностей та обдарувань дитини, удосконалення її неповторної унікальності, підготовка до подальшого навчання. Мета статті – проаналізувати процес формування новоутворень дітей старшого дошкільного віку та їх роль у набутті дітьми готовності до шкільного навчання. Серед новоутворень саме цього віку особливо цінними є супідрядність мотивів, розвиток соціальних мотивів поведінки та діяльності, які надалі будуть визначати внутрішню позицію учня; виникнення в цей період у дитини «внутрішніх етичних інстанцій», сформованість довільності психічних процесів, а також таких вольових якостей, як самостійність, ініціативність та відповідальність, що готують дитину шестирічного віку до нового соціального статусу. За аналізом набутих новоутворень п’ятирічними дітьми, які відвідують дошкільні навчальні заклади м. Дніпра та Одеси, виділено рівні готовності дітей старшого дошкільного віку до нової соціальної позиції «школяр» (творчий, продуктивний, елементарний); розроблено і реалізовано відповідну методику формування соціальної позиції «школяр». Зазначена методика включала різноманітні форми роботи з дітьми, їхніми батьками та педагогами (вихователями та вчителями початкових класів). За результатами повторного оцінювання рівнів готовності до нової соціальної позиції «школяр», в експериментальній групі відбувалися позитивні зміни порівняно з контрольною групою. Творчий рівень сформованості соціальної позиції «школяр» на прикінцевому етапі було зафіксовано у 30,5% дітей ЕГ (було 2,5%) і 5,5% – у КГ (було 3,5%); на продуктивному рівні в ЕГ стало 62,5% (було 39,5 %) дошкільників, у КГ – 37,5% (було 39%); на елементарному рівні залишилося в ЕГ – 7% (було 58%) дітей, у КГ – 57% (було 57,5%). Отримані дані підтвердили ефективність розробленої експериментальної методики формування соціальної позиції «школяр» у дітей п’яти років.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/943
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olena Kovshar.pdf509.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.