Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/942
Title: Didactic Aspects of Upper Secondary and University Education Fundamentalization
Other Titles: Дидактичні аспекти фундаменталізації змісту освіти старшої і вищої школи
Authors: Vaskivska, H. O.
Васьківська, Г. О.
Keywords: education content
upper secondary education
university education
fundamentalization
value orientations
зміст освіти
старша школа
вища школа
фундаменталізація
ціннісні орієнтації
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Васьківська, Г. О. Дидактичні аспекти фундаменталізації змісту освіти старшої і вищої школи / Г. О. Васьківська // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 47-51.
Abstract: Scientists consider fundamentalization as not only a necessary process for education upgrading but also as an important didactic issue. Methodologically designed educational process provides a harmonious combination of both general and specialized knowledge. It is obvious that such a combination would be the most efficient if the subjectsubject interaction of spiritual and moral, aesthetic and social values prevails. Fundamentalization of education content of upper secondary and university education is aimed at providing positive changes in mastering the basics of academic, professional and social activities. The paper aims to highlight the importance of upper secondary and university education fundamentalization by means of certain empirical data implementation. Basing on the survey results (questioning, interviewing of teachers and students, reviewing scientific literature) it has become clear that education content fundamentalization is a complicated and significant process. First of all, this kind of education content update should be based on the professional skills of a teacher (a lecturer), whose level must be high, so that national education could reach the world ideals. This is the basic condition that promotes qualitative mastering of knowledge in the educational process of secondary and university education. On the other hand, fundamentalization of education content should include clearly structured, logically rational system of developing not only the knowledge and the skills of students but also their personality traits based on comprehensive or special as well as professionally designed subject components.Науковий світ фундаменталізацію вважає не тільки необхідним процесом оновлення (якісної зміни) вищої освіти, але й важливою дидактичною проблемою. Нині фундаменталізацію можна вважати і методологією, що вказує на шляхи формування нових інваріантного та варіативного компонентів змісту освіти старшої школи. У такий спосіб вибудуваний освітній процес передбачає гармонійне поєднання як загальноосвітніх, так і спеціальних знань. Звісно, таке поєднання буде максимально ефективним за превалювання у суб’єкт-суб’єктній взаємодії духовних і моральних, естетичних і соціальних цінностей. Фундаменталізація змісту освіти старшої і вищої школи покликана забезпечити позитивні зрушення у сфері опанування основ навчальної, професійної і соціальної діяльності. Однак, як ми виявили у своїх дослідженнях, важливо ще в шкільному віці формувати здатність особистості до цілісного професійно спрямованого мислення як передумови подальшої активної творчої життєвої і професійної самореалізації. Мета статті – на конкретних емпіричних матеріалах окреслити важливість фундаменталізації змісту освіти як для вищої, так і для старшої школи. Для розв’язання цієї актуальної дидактичної проблеми ми скористалися низкою методів, серед яких: опитування вчителів і учнів, викладачів і студентів-першокурсників, анкетування; інтерв’ю і бесіди; якісний аналіз освітнього процесу; методи спостереження тощо. Результати дослідження спрямовано на розв’язання порушеної проблеми у контексті наб- лиження українського суспільства до європейських цінностей. Подано результати опитування вчителів і учнів щодо дійсного стану проблем сучасної української освіти. Проаналізовано зміст освіти у старшій школі. Обґрунтовано необхідність удосконалення чинного змісту освіти на засадах його фундаменталізації, яка зумовлює гуманізацію процесу навчання і виховання, сприяє формуванню вільної, творчої та оптимістичної особистості.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/942
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halyna Vaskivska,.pdf551.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.