Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/927
Title: Studying the Peculiarities of Education Development in Japan (IN Terms of Primary Education)
Other Titles: Вивчення специфіки розвитку освіти Японії (у контексті початкової освіти)
Authors: Kuchai, T. P.
Kuchai, O. V.,
Pyrzyk, I.
Кучай, Т. П.
Кучай, О. В.
Пижик, И.
Keywords: education
educational institutions
students
teachers
dynamics of development
Ukraine
Japan
освіта
навчальні заклади
студенти
викладачі
динаміка розвитку
Україна
Японія
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Кучай, Т. П. Вивчення специфіки розвитку освіти Японії (у контексті початкової освіти) / Т. П. Кучай, О. В. Кучай, І. Пижик // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 34-40.
Abstract: The article presents statistical data of the dynamics of Japan’s education development, in particular, the dynamics of the development of Japan’s educational institutions and the dynamics of the amount of Japanese students and schoolchildren are shown. The analysis of the statistical data proves that children in Japan study at national, private and municipal schools. It should be noted that most children study at municipal schools. The paper also demonstrates the dynamics of changes in expenses in the millions of yen for education in Japan. Based on the data obtained it can be noted that the dynamics of the education development over these years has significantly improved. The following recommendations for the implementation of Japanese progressive ideas and the experience of modernizing primary school teacher’s training into the educational process of Ukraine have been suggested: formation of future teachers’ research and development culture (training of a teacher-researcher) on the basis of applying the research-focused approach in the educational process and establishing research departments; improvement of the system of acquiring qualifications and the right to teach at primary school (certification, qualification examination, exam for testing moral qualities, test results are taken into account over seven years; introduction of new subjects into the curricula of universities’ pedagogical departments, etc.The article presents statistical data of the dynamics of Japan’s education development, in particular, the dynamics of the development of Japan’s educational institutions and the dynamics of the amount of Japanese students andschoolchildren are shown. The analysis of the statistical data proves that children in Japan study at national, private and municipal schools. It should be noted that most children study at municipal schools. The paper also demonstrates the dynamics of changes in expenses in the millions of yen for education in Japan. Based on the data obtained it can be noted that the dynamics of the education development over these years has significantly improved. The following recommendations for the implementation of Japanese progressive ideas and the experience of modernizing primary school teacher’s training into the educational process of Ukraine have been suggested: formation of future teachers’ research and development culture (training of a teacher-researcher) on the basis of applying the research-focused approach in the educational process and establishing research departments; improvement of the system of acquiring qualifications and the right to teach at primary school (certification, qualification examination, exam for testing moral qualities, test results are taken into account over seven years; introduction of new subjects into the curricula of universities’ pedagogical departments, etc.The article presents statistical data of the dynamics of Japan’s education development, in particular, the dynamics of the development of Japan’s educational institutions and the dynamics of the amount of Japanese students and schoolchildren are shown. The analysis of the statistical data proves that children in Japan study at national, private and municipal schools. It should be noted that most children study at municipal schools. The paper also demonstrates the dynamics of changes in expenses in the millions of yen for education in Japan. Based on the data obtained it can be noted that the dynamics of the education development over these years has significantly improved. The following recommendations for the implementation of Japanese progressive ideas and the experience of modernizing primary school teacher’s training into the educational process of Ukraine have been suggested: formation of future teachers’ research and development culture (training of a teacher-researcher) on the basis of applying the research-focused approach in the educational process and establishing research departments; improvement of the system of acquiring qualifications and the right to teach at primary school (certification, qualification examination, exam for testing moral qualities, test results are taken into account over seven years; introduction of new subjects into the curricula of universities’ pedagogical departments, etc. Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз прогресивних ідей розвитку освіти Японії, навести статистичні дані динаміки розвитку освіти цієї країни та обґрунтувати можливості творчого використання прогресивних ідей цього досвіду у вищих навчальних закладах України. Відповідно до цілей і закономірностей розвитку японського суспільства система підготовки вчителів початкової школи в Японії має особливості, вона здійснюється у взаємозв’язку із соціальним, політичним, економічним і культурним контекстом. Професійна підготовка вчителів початкових класів розглядається як системне, багатоаспектне явище, що має свою законодавчу базу, освітні заклади й центри, навчально-методичне забезпечення. У підготовці вчителя в університетах Японії виявлено особливості, а саме: у початковій школі основним є виховання, творча організація позаурочної діяльності; підтримання й збереження культурних норм, цінностей, звичаїв, традицій та засобів виховання; наслідування й копіювання; навчання на межі можливостей кожного студента; посилення уваги до використання ІКТ для розвитку пізнавальної активності й творчої діяльності дітей; здійснення підготовки майбутніх педагогів за двома рівнями – бакалавра і магістра. До перспектив творчого використання японських прогресивних ідей і досвіду модернізації підготовки вчителя початкової школи в умовах реформування вітчизняної системи освіти нами виділено такі рекомендації, які ми пропонуємо ввести при підготовці вчителів в університети України: формування науково-дослідної культури майбутніх учителів (підготовка вчителя-дослідника) на основі застосування у навчально-виховному процесі дослідницько-орієнтованого підходу та створення факультетів дослідницької діяльності; удосконалення системи набуття кваліфікації і права викладати в початковій школі (сертифікація, кваліфікаційний іспит, екзамен на перевірку моральних якостей, результати випробувань враховуються переважно впродовж семи років), що спонукає педагога постійно займатися самоосвітою; введення до навчальних планів педагогічних факультетів університетів нових навчальних предметів, зокрема: проектування дизайну навчального середовища в рамках програми вищої освіти крос-освіти, медіа-контенту, а також дисциплін, згідно з навчальними програмами яких аналізується питання організації навчання упродовж життя (авто- номія і неперервне навчання, довічний розвиток і самонавчання, неперервна освіта та ін.), передбачення в навчальних програмах елементів морального виховання, а також різних видів педагогічних практик, що мають неперервний характер тощо.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/927
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tetiana Kuchai.pdf881.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.