Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/922
Title: The Formation of Future Preschool Teachers’ Competence Required for Using Computer Technology
Other Titles: Формування компетентності майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій
Authors: Racu, I. I.
Листопад, Олексій Анатолійович
Mardarova, I. K.
Раку, I. I.
Листопад, Алексей Анатольевич
Mардарова, І. K.
Lystopad, Oleksiy Anatoliyovych
Keywords: competence
future preschool teachers
computer technology
edcational process of preschool institutions
компетентність
майбутні вихователі
комп’ютерні технології
освітній процес дошкільного навчального закладу
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Раку, І. І. Формування компетентності майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій / І. І. Раку, О. А. Листопад, І. К. Мардарова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 24-27.
Abstract: The paper aims to analyse the peculiarities of the formation of future preschool teachers’ competence required for applying computer technology when learning the disciplines “New Information Technology in Preschool Education” and “Computer Technology in Work with Children”. The formation of students’ competence required for using computer technology in the educational process of a preschool educational institution is an integrated process, which involves psychopedagogical, methodological, technical training and the testing of the acquired knowledge and abilities in the process of practical training at a preschool educational institution. The level of the above-mentioned competence formation was assessed before and after studying the courses “New Information Technology in Preschool Education” and “Computer Technology in Work with Children” by future preschool teachers. The results of the study have shown that the level of future preschool teachers’ competence formation has increased significantly after studying these disciplines.Розкрито особливості формування в майбутніх вихователів компетентності, необхідної для використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу на заняттях із навчальних дисциплін «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» і «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми». Доведено, що в умовах широкого використання засобів комп’ютерної техніки в освітньому процесі дошкільного навчального закладу значно зростають вимоги до професійної підготовки вихователя, рівня його професійної компетентності. Розглянуто поняття «компетентність майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі ДНЗ», виокремлено компоненти сформованості означеної компетентності майбутніх вихователів – когнітивний, мотиваційний, операційний. Когнітивний компонент характеризується наяв- ністю уявлень щодо особливостей використання комп’ютерних технологій, мотиваційний компонент означеної компетентності передбачає наявність інтересу і потреби щодо використання комп’ютерних технологій, операційний компонент характеризується сформованістю у вихователів професійних умінь і навичок, що забезпечують упровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного навчального закладу. Запропоновано діагностувальний інструментарій та представлено результати діагностування особливостей формування в майбутніх вихователів компетентності до використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі ДНЗ. Вивчення сформованості когнітивного компонента відбувалося завдяки адаптованому тестовому завданню, запропонованому В. Молодцевим та аналізу продуктів діяльності студентів. Вивчення сформованості мотиваційного компонента відбувалося завдяки використанню «Карти мотиваційних виборів». З метою визначення операційного компоненту, студентам було запропоновано розробити і захистити навчальний проект та виконати практичні завдання – створити презентацію, публікацію, скретч-проект, відеоряд із використанням комп’ютерних програм (Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Windows Movie Maker, Scratch). У статті доведено, що формування компетентності у майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій – це комплексна проблема, яка повинна включати психолого-педагогічну, методичну, технічну підготовку та апробацію знань та вмінь у процесі проходження педагогічної практики в умовах ДНЗ. Після проведення занять з навчальних дисциплін «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» і «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» низький рівень сформованості компетентності було зафіксовано лише в 23,7% студентів, середній рівень у 34,2% студентів, а достатній рівень аж у 42,1% майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/922
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Igor Racu.pdf537.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.