Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/873
Title: Implementation of Inclusion Into Ukrainian educational space
Other Titles: Упровадження інклюзії в освітній простір України
Authors: Balashova, О. V.
Балошова, О. В.
Keywords: inclusion
inclusive education
children with special educational needs
barriers
factors
інклюзія
інклюзивна освіта
діти з особливими освітніми потребами
бар’єри
чинники
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Балашова, О. В. Упровадження інклюзії в освітній простір України / О. В. Балашова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 4. – С. 147-153.
Abstract: The paper aims to present the results of assessing the modern state of inclusive education implementation, pedagogues’ and parents’ personal readiness for it. Inclusive education is not considered as a particular type or level of education, it is a new organization of the educational process. Inclusive education can be carried out during the implementation of educational programs at all levels of basic education, it is important that each student is provided with all necessary conditions, all students study together. In order to determine the current state of inclusive education implementation in Ukraine an experimental study was conducted that included surveys of direct participants of the educational process – teachers of secondary schools in Kyiv, Odessa, parents of children with special educational needs (SEN) and parents of “normal” children. The total number of participants in the experiment was 480 people (parents of children with SEN, parents of healthy children, teachers, representatives of educational institutions’ administration, psychologists, social workers, leaders of clubs). According to the data obtained, it can be stated that being aware of the inclusive education content, the respondents mention a low level of inclusion in Ukrainian educational institutions. A barrier-free environment can be considered as a prerequisite for inclusive education development. Schools and preschools built in recent years, do not fully meet the requirements of a barrierfree environment, more often the adaptive learning environment is formed. One of the conditions for the success of inclusive education development is tolerant attitude of the society to people with special needs. Development of partnership with students’ parents is an essential precondition that requires further consideration and elaboration of various cooperation forms,such as workshops, seminars, round tables, weekend clubs and others. The importance of institution’s social and psychological services is extremely important, at the same time, the importance of specialists in this field in the process of inclusion requires qualitative changes, including psychological and pedagogical support of the educational process. Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір України як один із напрямів гуманізації всієї системи освіти є визначальним пріоритетом державної політики і полягає в створенні умов для здобуття дітьми якісної освіти відповідно до їх здібностей і індивідуальних можливостей. Мета статті: презентувати результати оцінювання сучасного стану впровадження інклюзивної освіти, особистісної готовності педагогів та батьків. Методи дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння й узагальнення психологічної, педагогічної та науково-методичної літератури з проблем впровадження інклюзивної освіти; емпіричні: анкетування, опитування; методи математичної статистики. Доведено, що розвиток інклюзивної освіти – не створення нової системи, а якісні та планомірні зміни системи освіти в цілому. Система такої освіти містить в собі навчальні заклади дошкільної, середньої, професійної та вищої освіти, метою якої є створення безбар’єрного середовища в навчанні та професійній підготовці дітей/людей з особливими освітніми потребами. Освіта – це вагома і дуже проблемна сфера в житті дітей з особливими освітніми потребами, що виступає індикатором кола інших проблем, як лакмусовий папірець їх виявляє. Визначено, що інклюзивна освіта є процесом подальшого розвитку і розширення освітньої інтеграції. Інтеграція та інклюзія не є концептами, що суперечать один одному, це рівні одного соціального процесу, що впливає на систему освіти та змінює її. З’ясовано, що для подальшої оцінки якості інклюзивної процесу в системі освіти необхідна розробка комплексу програм ніторингових досліджень. Вважаємо доцільним і необхідним залучення фахівців для здійснення просвітницької та корекційно-розвиваючої діяльності з усіма категоріями учасників інклюзивного процесу з використанням різних технологій, форм і методів роботи, таких як семінари, лекції, тренінги, круглі столи тощо і участю мас-медіа у висвітленні цих заходів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/873
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Балашова О..pdf570.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.