Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/87
Title: Interrelation of professional identity and self-trust in psychology students
Other Titles: Дослідження «природи» взаємозв’язку професійної ідентичності та довіри до себе у майбутніх психологів
Authors: Lozhkin, Heorhii
Shevchenko, Svitlana
Ложкін, Георгій
Шевченко, Світлана
Keywords: professional identity
trust in oneself
interconnection
future psychologist
professional training
професійна ідентичність
довіра до себе
взаємозв’язок
майбутній психолог
професійна підготовка.
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Lozhkin H. Interrelation of professional identity and self-trust in psychology students / H. Lozhkin, S. Shevchenko // Наука і освіта. – 2018. – №1. – C. 88–98.
Abstract: The relevance of the study is explained by transformations taking place in economic and social spheres of life, which put forward new demands for specialists’ professionalism and stimulate the improvement of the training of specialists to meet modern requirements. In the light of the recent changes one should understand that the training of professionals must meet not only the requirements of the present but also the person’s ability to find himself/herself in the structure of professional relations, which are constantly changing. The paper aims to characterize the features of the formation of professional identity and its relationship with self-trust of future psychologists. The article deals with the essence of the identity phenomenon, which for a long time has been the subject of research of psychologists of various areas of science. As a result of the conducted research, six clusters have been identified empirically, depending on the level of maturity of professional identity and self-trust. Most of the respondents have a high level of professional identity. The wave-like character of the development of professional identity in future psychologists in the process of professional training has been noticed. The degree of awareness of belonging to the profession and professional community depends on the level of self-confidence. Актуальність дослідження зумовлена глибокими змінами в сучасному суспільстві, на ринку праці, перетворенням та реформуванням багатьох областей суспільних та професійних відносин, у тому числі і тих, задачею яких є підготовка фахівців. Трансформації в економічній та соціальній сферах стимулюють до вдосконалення системи підготовки фахівців, що відповідають вимогам суспільства, а також можливостям самої людини знаходити себе в структурі професійних відносин, що постійно змінюється, та для якісної інтеграції в суспільне життя. Метою статті є емпіричне дослідження сформованості професійної ідентичності та її взаємозв’язку із довірою до себе у майбутніх психологів. Проаналізовано феномен ідентичності, що тривалий час є предметом дослідження психологів різних наукових шкіл та напрямів. Традиційно у психологічних дослідженнях виділяють різноманітні типи ідентичності, а саме: ядерну, статеву, рольову, особистісну, соціальну, гендерну, релігійну. Виокремлення професійної ідентичності є закономірним процесом послідовної диференціації поняття «ідентичність». Сформована професійна ідентичність є результатом процесів самовизначення, персоналізації і самоорганізації. Методи та результати дослідження: емпіричним шляхом виявлено шість кластерів залежно від співвідношення рівня сформованості професійної ідентичності і довіри до себе. У переважної більшості майбутніх психологів зафіксовано високий рівень професійної ідентичності. У процесі фахової підготовки майбутніх психологів зафіксовано хвилеподібний характер розвитку професійної іден- тичності. Пік її розвитку у досліджуваних припадає на п’ятий курс. Міра усвідомлення майбутнім психологом своєї приналежності до професії і професійної спільноти залежить від рівня довіри до себе.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/87
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Георгій Ложкін, Світлана Шевченко.pdf914.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.