Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/868
Title: Interaction of preschool educational institution and family in moral education of senior preschool children
Other Titles: Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім'ї у моральному вихованні старших дошкільників
Authors: Buzdugan, Olena Anatoliivna
Буздуган, Олена Анатоліївна
Буздуган, Елена Анатольевна
Keywords: moral education
interaction
preschool educational institution
family
senior preschool children
взаємодія
дошкільний навчальний заклад
сім’я
моральне виховання
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Буздуган, О. А. Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім'ї у моральному вихованні старших дошкільників / О. А. Буздуган // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 4. – С. 143-147.
Abstract: The article is dedicated to the research of features of interaction of a preschool educational institution and a family in moral education of senior preschool children; to determination of priority forms and methods of training and education in the work of specialists of preschool education. The article reveals the essence of the interaction between a preschool educational institution and a family. The tasks of interaction of preschool educational institutions and families in moral education of senior preschoolers have been defined and realized. According to defined tasks, the system of measures for their implementation has been developed. Unified approaches in the organization of moral education of children through the involvement of the latter into moral values in different types of activity have been defined.Статтю присвячено дослідженню особливостей взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї у мораль- ному вихованні старших дошкільників; визначенню пріоритетних форм і методів навчання та виховання у роботі фахівців дошкільної освіти. В результаті роведеного аналізу було з’ясовано, що моральне виховання є значущим для демократизації українського суспільства. У статті також розкрито сутність взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, яка полягає в узгодженні їхніх вимог, дій в інтересах дитини, активному залученні батьків до педагогічного процесу. Визначено завдання взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, а саме:забезпечення в сім’ї та дошкільному навчальному закладі оптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини, сприяння задоволенню її потреби в емоційно-особистісному спілкуванні, розвиток її творчих інтересів і здібностей; підвищення рівня сформованості педагогічної, моральної культури вихователів і батьків. Завданнями морального виховання визначено процес трансформації суспільно значущих норм, принципів, регулюючих взаємовідносини, загальнолюдських моральних цінностей в індивідуальні якості й формування на цій основі відповідних моральних якостей. Згідно з визначеними завданнями, було розроблено систему заходів щодо їх реалізації, яка передбачала наповнення новим змістом, при потребі переставлення акцентів в уже існуючих формах і методах освітнього процесу, з метою активізації процесів формування моральних цінностей, а згодом і моральної сфери особистості в дошкільному віці. Роботу з формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку побудовано таким чином: знайомство з правилами поведінки дітей, вихователів і батьків, розробка навчальних і виховних завдань; створення необхідних умов для організації діяльності з літературою та іншою дитячою діяльністю; включення дошкільнят у поетапну діяльність; розробка змісту діяльності, підбір художніх творів для дітей; організація педагогічної та освітньої роботи з батьками. Також визначено єдині підходи в організації морального виховання дітей через залучення останніх до моральних цінностей у різних видах діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/868
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бездуган О. А..pdf539.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.