Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8651
Title: Übersetzung als eine Vermittlungsart in der interkulturellen Kommunikation
Authors: Gruschko, Svitlana Petrivna
Грушко, Світлана Петрівна
Грушко, Светлана Петровна
Yurchenko, K. V.
Keywords: перекладацька діяльність
етнічне середовище
міжкультурна комунікація
вихідний текст
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Gruschko S. P. Übersetzung als eine Vermittlungsart in der interkulturellen Kommunikation / S. P. Gruschko, K. V. Yurchenko // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2017. – № 25. – С. 28-34.
Abstract: Стаття присвячена проблемам перекладу, що розглядається як вид посередництва у міжкультурній комунікації, яка залежить від загального фонду знань комунікантів. Основою цього фонду є національна мова — соціокультурне утворення, що презентує особливості етносу як носія певної культури. Актуальність запропонованого дослідження полягає у необхідності вивчення феномену перекладу у виявленні культурологічних факторів, впливаючих на процес перекладу як ментальної інтерпретаційної діяльності. Це своєрідна мовленнєва діяльність, що направлена на найбільш повну передачу іномовного тексту. Передача національної своєрідності вихідного тексту, створеного певним етнічним середовищем, належить до найскладніших завдань перекладацької діяльності, яка вимагає крім використання перекладацьких прийомів (асоціації, транслітерації, уподобання тощо) створення і нового слова/поняття для більш точної передачі культурного коду вихідного тексту.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8651
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gruschko S. P., Yurchenko K. V..pdf196.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.