Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8635
Title: Герменевтика у перекладацькій діяльності
Authors: Gruschko, Svitlana Petrivna
Грушко, Світлана Петрівна
Грушко, Светлана Петровна
Keywords: герменевтика
інформація
інтерпретація
текст
переклад
комунікація
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Грушко С. П. Герменевтика у перекладацькій діяльності / С. П. Грушко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2017. – № 24. – С. 8-15.
Abstract: У статті акцентується увага на проблемах перекладу у площині досліджень герменевтики, яку розглядаємо як методологію у перекладацькій діяльності, вчення про інтерпретацію текстів, як складову трансляції інформації у комунікативному аспекті. Актуальність проведеного дослідження зумовлена особливою увагою сучасного мовознавства до недостатньо вивчених питань герменевтики, які пов’язані з проблемами передачі семантики іншомовного тексту при перекладі. Процес перекладу у площині герменевтики характеризується як процес пошуку і прийняття оптимального рішення, що відповідає певному набору функціональних критеріїв, які можуть приймати різні варіативні форми. Перекладач здійснює низку специфічних перекладацьких дій: вибір мовних засобів і способів вираження у мові перекладу, заміну і компенсацію безеквівалентних одиниць. Сам пошук оптимального рішення відбувається за допомогою методу “проб і помилок”. Перекладач завжди виступає у ролі інтерпретатора. В межах кожного окремого висловлювання йому необхідно мисленнєво реконструювати як понятійні ситуації, так і мисленнєво-мовленнєві дії автора, які вербалізовані у даному тексті.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8635
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grushko.pdf107.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.