Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/806
Title: Interactive technologies as a component of тeaching spoken english for specific purposes to students of choreographic education faculty
Other Titles: Інтерактивні технології як компонент навчання усного англійського професійного мовлення студентів факультету хореографічної освіти
Authors: Prokhorova, О.
Прохорова, О. В.
Keywords: interactivity
cloud technologies
speaking
independence
activation
інтерактивність
хмарні технології
усне мовлення
самостійність
активізація
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Прохорова О. В. Інтерактивні технології як компонент навчання усного англійського професійного мовлення студентів факультету хореографічної освіти / О. В. Прохорова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 4. – С. 53 – 57.
Abstract: The article deals with the relevance of using the information technology called “cloud computing”, which is based on Google Apps Internet applications, in the educational process. It is noted that cloud technologies help to organize active learning process; increase the intellectual satisfaction from classes significantly; develop thinking, memory, creativity, ingenuity of students, and prepare them for professional activities. The purpose of the article is to highlight the experience of using Google Apps cloud technologies in practice of teaching English for Specific Purposes at the university. To enhance student autonomy in carrying out tasks using cloud technologies, the following methods were used: forming consciousness, collecting and recording information, feedback. It has been shown that the use of Google Apps cloud technologies in the educational process helps to create sustainable motivation of students to master professional oral speech and to form independence in learning. Google Apps and cloud services can help students of the Faculty of Choreography Education to acquire professional English speaking skills more effectively.У роботі розглянуто актуальність використання у навчальному процесі інформаційної технології, яка дістала назву «хмарні обчислення» (Cloud computing), що здійснюється шляхом застосування Інтернет-додатку Google Apps. Хмарні технології дозволяють побудувати активний процес навчання, суттєво збільшують інтелектуальну задоволеність від занять, розвивають мислення, пам’ять, винахідливість, кмітливість студентів, готу- ють їх до професійної діяльності. Мета статті полягає у висвітленні досвіду використання хмарних технологій Google Apps у практиці ВНЗ під час вивчення професійної англійської мови. Основним завданням, яке ставить перед собою автор статті, полягає у тому, щоб, проаналізувавши хмарні сервіси Google Apps, окреслити специфіку їхнього впливу на успішність розвитку усного англійського професійного мовлення студентів факультету хореографічної освіти. Виділено такі види роботи з використанням зазначених хмарних технологій під час вивчення професійної англійської мови: 1) розробка веб-сайту викладачем за допомогою сервісу Google Sites, що дає змогу забезпечити онлайн доступ до навчальних матеріалів; 2) створення студентами презентацій з обраної теми за допомогою сервісу Google Docs; 3) створення блогу в сервісі Google Blogger, що сприяє розвитку вмо Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 4 57 тивованості студентів до навчальної діяльності; 4) створення спільноти у соціальній мережі за допомогою сервісу Google+; 5) проведення відеоонференцій з іншими студентам за допомогою Google Hangouts. Для активізації самостійності студентів під час виконання завдань за допомогою хмарних технологій були використані наступні методи: метод формування свідомості, метод збору та реєстрації інформації, метод «зворотний зв’язок». Показано, що застосування хмарних технологій Google Apps у процесі навчання сприяє створенню стійкої мотивації студентів до оволодіння усним професійним мовленням та активізації самостійності під час навчання. Констатовано, що Інтернет-додаток Google Apps та його хмарні сервіси, що у нього входять, можуть допомогти студентам факультету хореографічної освіти більш ефективно опановувати навички англійського професійного мовлення.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/806
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прохорова О..pdf539.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.