Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7861
Title: Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання (1917-1941 рр.)
Other Titles: Подготовка будущих учителей физического воспитания (1917-1941 гг.)
Training of future teachers of physical education (1917-1941)
Authors: Форостян, Ольга Іванівна
Форостян, Ольга Ивановна
Forostjan, Olha Ivanivna
Keywords: фізичне виховання дітей
історико-педагогічні дослідження
реорганізація педагогічної освіти
1917-1941
физическое воспитание детей
историко-педагогические исследования
роерганизация педагогического образования
physical education of children
historical and pedagogical research
reorganization of pedagogical education
1917-1941
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Форостян О. І. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання (1917-1941 рр.) / О. І. Форостян // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : матеріали І міжнар. інтернет-конференції, присвяченої 70-річчю факультету фізичного виховання, ( м. Одеса, 11-12 жовтня 2017 р.) / за ред. : О. Я. Чебикін, П. Б. Джуринський [та ін.]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 111-114.
Abstract: У статті приводяться результати дослідження історіко- педагогічної, наукової літератури та аналізу архівних джерел з розвитку теорії та практики фізичного виховання дітей (1917-1941 рр.). Методичнi вказівки адресовані тренерам, викладачам ВУЗів, шкільним вчителям i учням. The article presents the results of research of historical and pedagogical, scientific literature and analysis of archival sources on the development of the theory and practice of physical education of children (1917-1941). Methodical instructions are addressed to trainers, teachers of high schools, school teachers and pupils. В статье приводятся результаты исследования историко- педагогической, научной литературы и анализа архивных источников по развитию теории и практики физического воспитания детей (1917-1941 гг.). Методические указания адресованы тренерам, преподавателям вузов, школьным учителям i ученикам.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7861
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forostjan Olha Ivanivna 2017.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.