Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7671
Title: Культура особистості в інформаційному полі
Other Titles: Personality culture in the information field
Культура личности в информационном поле
Authors: Заянчуковський, Р.
Zaianchukovskyi, R.
Білоусов, Олександр Сергійович
Bilousov, Olexander Sergiyovych
Белоусов, Александр Сергеевич
Keywords: інформаційна культура особистості
інформаційний світогляд
інформаційні потреби
основні критерії інформаційної культури
information culture of personality
information worldview
information needs
basic criteria of information culture
информационная культура личности
информационное мировоззрение
информационные потребности
основные критерии информационной культуры
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Заянчуковський Р. Культура особистості в інформаційному полі / Р. Заянчуковський, О. С. Білоусов // Матеріали XХVІ наукової конференції здобувачів вищої освіти «Історичний досвід і сучасність»: тези доповідей. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2020. – Вип. 38. – С. 52-53.
Abstract: Інформаційна культура особистості — одна зі складових загальної культури людини, сукупність інформаційного світогляду й системи знань та вмінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність за оптимальним задоволенням індивідуальних інформаційних потреб із використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій. Виділяють основні критерії інформаційної культури особистості. Информационная культура личности - одна из составляющих общей культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность, связанную с оптимальным удовольствием индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новейших информационных технологий. Выделены основные критерии информационной культуры личности. Information culture of personality is one of the components of general human culture, set of information worldview and system of knowledge and skills that provide purposeful independent activity for optimal satisfaction of individual information needs using both traditional and modern information technologies.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7671
Appears in Collections:Випуск 38

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaianchukovskyi R. 2020.pdf253.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.