Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/76
Title: Psychometric Properties of the Personal Safety Questionnaire and “What if” Situations Test: Persian Versions
Other Titles: Психометричні властивості опитувальника особистісної безпеки та «а раптом…» ситуаційного тесту: іранська версія
Authors: Gholamfarkhani, Somayeh
Khoori, Elham
Derakhshanpour, Firoozeh
Aryaie, Mohammad
Wurtele, Sandy K.
Голамфархані, Сомейх
Хоурі, Елхем
Деракшанпур, Фірузе
Арьяй, Мухаммед
Вуртель, Сенді К.
Keywords: child sexual abuse
psychometrics
reliability
prevention
сексуальне насильство над дітьми
психометрія
надійність
профілактика
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Abstract: Childhood sexual abuse (CSA) is a serious public health problem and is one of the most stressful life events that parents and their children can experience. To prevent CSA, personal safety programs are recommended to enhance children’s knowledge and related self-protection skills. In order to assess the knowledge and ability of children to prevent CSA, it is essential to have valid and reliable measures. Two instruments – the Personal Safety Questionnaire (PSQ) and “What If” Situations Test (WIST) – have been used to assess children’s knowledge about sexual abuse and measure children’s ability to recognize and respond in hypothetical abusive situations. The aims of this study were to translate and culturally adapt the PSQ and WIST for an Iranian target population, and determine the psychometric properties of the two measures. The translation and cultural adaptation process of PSQ and WIST followed recognized and established guidelines. Face and content validity were assessed by analyzing feedback solicited from 25 Kindergartner-aged girls and 11 professionals with expertise in different areas. Stability was assessed through test-retest reliability and internal consistency reliability was measured using Cronbach’s alpha. Minor cultural differences were identified and resolved during the translation and validation processes. Results from correlational analyses indicate a high degree of stability for both Persian version of PSQ and WIST and its subscales. Internal consistency reliability as measured by Cronbach’s alpha for the PSQ-P was 0.74, and ranged from 0.71 to 0.96 for the subscales of WIST-P, with total skill reliability of 0.91. The Persian versions of the PSQ and WIST appear valid and reliable. Hence, they can be useful tools for assessing the knowledge and ability of children to prevent CSA. Сексуальне насильство над дітьми є серйозною проблемою громадського здоров’я та є однією з найбільш стресових подій у житті, з якими можуть зіткнутися батьки та їхні діти, що може викликати серйозні психологічні порушення. Щоб запобігти цьому явищу, у світі розробляються особисті програми безпеки для покращення знань та навичок дітей, пов’язаних із самозахистом. Для того, щоб оцінити знання та здатність дітей запобігати насильству над собою, важливо мати дійсні та надійні заходи. Дві методики – «Опитувальник особистісної безпеки» і «Ситуаційний тест «А раптом» – використовуються для оцінки знань дітей про сексуальне насильство та вимірювання здатності дітей розпізнавати контекст та реагувати в гіпотетично небезпечних ситуаціях. Метою дослідження є переклад та адаптація цих двох опитувальників з англійської мови на персидську для іранського цільового населення, а також визначення психометричних властивостей цих двох інструментів. Процес перекладу та культурної адаптації було здійснено за стандартною схемою. Валідність методик була оцінена шляхом емпіричного дослідження, у якому взяли участь 25 дівчат молодшого шкільного віку та 11 фахівців з досвідом роботи у різних сферах. Стабільність оцінювалася шляхом перевірки надійності випробувань та перевірки внутрішньої послідовності за допомогою коефіцієнта альфа Кронбаха. Було виявлено деякі культурні відмінності під час перекладу та валідації методик, які в результаті дослідження було адаптовано до цільової аудиторії. Результати кореляційного аналізу вказують на високий рівень надійності перських версій обох методик та їх підрахунків. Надійність внутрішньої послідовності, яка вимірюється коефіцієнтом альфа Кронбаха для Опитувальника особистісної безпеки становила 0,74, та від 0,71 до 0,96 – для Ситуаційного тесту «А раптом», загальна надійність – 0,91. Перські версії обох методик є валідними та надійними. Отже, вони можуть бути корисними інструментами для оцінки знань дітей щодо насильства та вмінь запобігати йому.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/76
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.