Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/746
Title: Активізація соціалізуючих можливостей рекреаційної діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери
Authors: Паскаль, Олена Вікторівна
Паскаль, Елена Викторовна
Paskal, Olena Viktorіvna
Keywords: монографія
рекреація
анімаційна діяльність
рекреативна поведінка
самоцінність
соціально-професійна активність
фахівець
студентська молодь
соціально-педагогічна сфера
анімаційна діяльність
соціальний педагог
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Паскаль О. В. Активізація соціалізуючих можливостей рекреаційної діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери / О. В. Паскаль // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 221-238
Abstract: У статті висвітлено питання про активізацію соціалізуючих можливостей рекреаційної діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців соціонімічної сфери. Визначені основні критерії і показники означеного процесу, на підставі яких можна судити про ефективність підготовки майбутніх соціальних педагогів : мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, діяльнісно-творчий, аналітико-рефлексивний компонентів. Рекреаційна діяльність є складовою частиною професійної діяльності фахівців соціономічної сфери. Особливістю рекреаційної діяльності є те, що вона спрямована на реалізацію рекреаційних потреб, відновлення і розвиток фізичних і духовних сил людини, її інтелектуальне вдосконалення і характеризується самоцінністю не тільки результатів, а й самого процесу. Рекреаційна активність фахівця професії "людина-людина" – одна з визначальних форм соціально-професійної активності фахівця даної сфери, фундаментальна якість людської свідомості й загальнолюдської культури, змістовний аспект соціальної взаємодії і спілкування. Розкрито питання, яке пов’язане з пошуком нових шляхів та удосконаленням традиційних стратегій професійної підготовки соціальних педагогів. Метою дослідження є обґрунтування необхідності використання рекреаційної діяльності в соціально-педагогічній сфері, підвищення її соціалізуючого потенціалу (оздоровлення, рекреації й цілісного розвитку особистості) та рівня особистісно-орієнтовної професійної підготовки фахівців соціономічної сфери. Сутність рекреації як соціально-культурного явища визначається цілісністю і взаємодоповнюваністю її структурних компонентів : рекреаційних потреб і цінностей особистості; індивідуальних установок і стилів рекреативної поведінки особистості; рекреаційною активністю особистості як мотивованого прагнення до задоволення рекреаційних потреб; рекреативною діяльністю як формою реалізації рекреативної активності. Виділені основні рівні соціальної активності студентської молоді – високий, середній та низький. Розкрито поняття анімаційній діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/746
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Паскаль О.pdf515.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.