Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7452
Назва: Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследования конвенциональности
Інші назви: Традиційні і сучасні теоретико-методологічні підходи дослідження конвенціональності
Traditional and modern theoretical-methodological approaches of research conventionalities
Автори: Ворніков, Віктор Іванович
Ворников, Виктор Иванович
Vornikov, Victor Ivanovych
Ключові слова: конвенциональность
феномен
символ
семиотическое пространство
мир как текст
конвенціональність
семіотичний простір
світ як текст
conventionality
phenomenon
symbol
semiotic space
the world as a text
Дата публікації: 2016
Видавництво: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Бібліографічний опис: Ворніков В. И. Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследования конвенциональности / В. И. Ворников // Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. – 2016. – № 2. – С. 12-21.
Короткий огляд (реферат): В статье показано, что каждая социально-историческая эпоха вносит свои изменения и коррективы в принципиальные положения о конвенции и конвенциональности в обществе. Представлена матрица исследования, включающая социальное пространство (социально обусловленные роли); семиотическое пространство (язык, речь, текст, на основе которых осуществляются принципы конвенции и в которых она осуществляется); символическое пространство (вся мыследеятельность человека в обществе символична, основана на символическом сознании социального взаимосодействия). Предлагаемый метод данного исследования состоит в представлении о том, что гипотетическое предположение о сложности осмысления «объектированной» / как объекта внимания, предмета исследования / коммуникационной структуры, которой является Текст – информация – сообщение. Возможность моделирования – создания модели для соответствующего представления и понимания. У статті показано. що кожна соціально-історична епоха вносить свої зміни і корективи до принципових положень про конвенції та конвенціональності в суспільстві. Представлена матриця дослідження, що включає соціальний простір (соціально обумовлені ролі); семіотичний простір (мова, мова, текст, на основі яких здійснюються принципи конвенції і в яких вона здійснюється); символічне простір (вся миследеятельность людини в суспільстві символічна, заснована на символічній свідомості соціальної взаємоспівдії). Пропонований метод даного дослідження полягає в уявленні на засаді гіпотетичного припущення про складність осмислення «об'єктивований» / як об'єкта уваги, предмета дослідження / комунікаційної структури, якою є Текст - інформація - повідомлення. Можливість моделювання - створення моделі для відповідного подання і розуміння.The article shows. that every socio-historical epoch introduces its changes and adjustments to the fundamental provisions on convention and convention in society. A matrix of research is presented, which includes social space (socially conditioned roles); semiotic space (language, speech, text, on the basis of which the principles of the convention are implemented and in which it is implemented); symbolic space (the whole thinking activity of a person in society is symbolic, based on the symbolic consciousness of social interaction). The proposed method of this research is to imagine that the hypothetical assumption of the complexity of understanding the "objectified" / as an object of attention, the subject of research / communication structure, which is Text - information - message. The possibility of modeling - creating a model for appropriate representation and understanding.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7452
Розташовується у зібраннях:2016

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vornikov Victor Ivanovych 2016 2.pdf881.83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.